Архиве аутора: marko

Шта је то генетичка генеалогија?

Иако постоје четири типа генетско-генеалошких тестова данас – аутосомални ДНК тест, X-ДНК тест, Y-ДНК тест и mtДНК тест ми ћемо овдје говорити само о Y-DNК тестовима, које могу тестирати само мушкарци и који истражују или STR (short tandem repeats) или SNP (single nucleotide polymorphisms) на Y хромозому. За STR тест, мјере се кратки сегменти ДНК. Број понављања у том кратком сегменту се мијења током времена, и те промјене се преносе са оца на сина. STR анализа даје хаплотип особе која се тестирала, који се користи да би се процјенила хаплогрупа тестираног. SNP тест истражује промјене у једном нуклеотиду у секвенци ДНК и обично се користи да се одреди тачна хаплогрупа тестираног.