Rasni kalkulator

 

Saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković daje vam objašnjenje kako da koristite i tumačite rezultate „rasnog kalkulatora“ (preko sajta: dienekes.awardspace.com). Dajemo vam linkove kako za mušku, tako i za žensku varijantu:

MUŠKI RASNI KALKULATOR

ŽENSKI RASNI KALKULATOR

Ponuđeni Dienekesov kalkulator nije i jedini koji se može koristiti prilikom utvrđivanja rasnog tipa. Takođe, napredovanje genetike i otkrivanje novih materijalnih dokaza, uslovljava i nove, preciznije grupacije rasnih tipova.

Šta znače dobijeni rezultati? Kako ih tumačiti?

Kao prvo, za nesumnjivo utvrđivanje porekla neophodna je DNK analiza. Fizički izgled jeste uslovljen nekom haplogrupom, ali ne mora značiti da je to i vaša haplogrupa. Na primer, muška osoba nasleđuje haplogrupu isključivo od oca koji je, recimo, I1 (Skandinavac), ali liči na majku koja je, recimo, E1b1 (Mediteranac). Taj muškarac će u tom slučaju fizički izgledati kao Mediteranac (tamna kosa i oči, možda i tamniji ten), ali će njegov DNK biti i dalje “skandinavski“ jer ga je nasledio od oca. U mom slučaju, rasni kalkulator jeste potvrđen kasnijom DNK analizom jer fizički ličim na mušku stranu porodice, a takvi smo pouzdano 6 generacija. VRLO MALI BROJ LJUDI U POTPUNOSTI ODGOVARA NEKOM TIPU. Obično je jedan dominantan uz prisustvo i drugih tipova što je normalna posledica izmešanosti, naročito na ovim prostorima.

Drugim rečima, ovim kalkulatorom možete da potvrditi samo vaš fizički izgled koji može, ali ne mora da se poklapa i sa vašim DNK poreklom. Sve zavisi na koga ste “povukli“ crte lice i oblik glave. Za očekivati je da većina rezultata za muškarce bude proto-evropoid (dinarci, kromanjonci) i mediteranski tip (dinarik-mediteran i istočnobalkanski mediteran).

Šta se uzima u obzir prilikom utvrđivanja rasnog tipa?

Kao što se može videti, to su dužina, obim i visina glave, širina nosa, razmak između očiju, širina usta itd., što je i grafički prikazano na kalkulatoru pa neko posebno znanje engleskog jezika nije potrebno. Treba samo izabrati kalkulator za odgovarajući pol i naravno biti Evropljanin.

Dobijeni rezultati ovakvih istraživanja kao i različita tumačenja istih dovela su i do promena u klasifikaciji rasnih tipova. Danas su već poznate i podgrupe nekih tipova kao npr. tip Borreby iz Danske koji predstavlja kariku između alpida i nordida (jedan danas vrlo značajan političar u Srbiji u velikoj meri odgovora tipu alpid – Borebi). Ovaj kalkulator je, čini mi se, iz 2004.godine i sigurno je došlo do promena u nomenklaturi u međuvremenu.

Moguća rešenja su:

1) PROTO-EVROPOIDI – ili Kromanjonci. Najstarije evropsko stanovinštvo (paleolit) koje je preživelo Ledeno doba. Potomci ovog tipa su najzastupljeniji u haplogrupama I (I1 “Vikinzi“ + I2a Dinarci). Ovaj fizički izgled je vrlo čest na Balkanu i odlukuje ih krupna telesna građa, velika glava s pljosnatim potiljkom i rupicom na potiljku. Primetio sam da bi jedna od odlika ovog tipa bila i pogrbljenost koja se prenela i na dinarski tip. Danas vrlo značajan političar Republike Srpske je lep primer proto-evropoida (kromanjonca).

2) ALPID – niži i zdepasti rast, okruglija glava, nešto između mezokefalnog i brahiokefalnog tipa zbog čega neki smatraju da je u vezi sa mongolskim tipom. Osim Švajcarske, zapadne Austrije i Bavarske, ovaj tip je vrlo čest u srednjem Podunavlju (Mađarska, Slavonija, Vojvodina).

3) IRANO-NORDID – mislim da ovaj termin više nije u upotrebi, a obuhvata vrlo širok krug Evropljana, od Irana do zapadne i severne Evrope. Danas su iranski tipovi izdvojeni, a nordijski dobili razne podgrupe. Mislim da se nordijski tip danas uvrštava u atlantik-baltik, a odlikuje ih doliokefalni tip glave (dužina veća od širine), visok rast, svetlija put i oči.

4) MEDITERANSKI TIP – vrlo širok krug ljudi s brojnim podgrupama. Naše krajeve odlikuje tzv. dinarsko-mediteranska podgrupa (krupniji rast, ali sa crnom kosom i tamnijim tenom) i istočnobalkanski tip (odnosno pontsko-mediteranski) koje odlikuje svetlija put i svetlije oči u odnosu na prosečne mediterance (kosa tamna ili crna, oči takođe, a put tamnija).

Ukratko o drugim tipovima koji se u nomenklaturi više ne koriste ili se javljaju u novije vreme:

1) BALTO-SLOVENSKI TIP – nekad je označavao istočne Evropljane koji su nastali mešanjem nordijaca sa mongolskim tipovima. Karakterističan je za istočne Slovene i taj ogranak R1a haplogrupe (Vladimir Putin je dobar primer) i deo baltičkih naroda. Nižeg su rasta, brahiokefalnog tipa glave (obim veći od dužine) poput Mongola, ali svetlije pute i kose, svetlo-plavih očiju kao nordijci.

2) DINARCI – Dinaridi su u mnogim crtama slični kromanjonskom tipu, a postoje mišljenja da su nastali mešanjem alpida i mediteranaca. Dinarskom tipu je vrlo sličan kavkaski tip među Gruzijcima i Jermenima. Kosa je smeđa (ili zbog mešanja pepeljasto-plava), put umereno svetla sa zelenim (ili zelenkasto-smeđim) očima. Zbog mešanja sa pravim mediterancima kod nekih podgrupa (tzv. dinaroid) došlo je do tamnjenja kose, očiju i tena. Isto tako, pod uticajem nadošlog tzv. severnog dinarik tipa (sarmatski Srbi i zapadni tj. venedski Sloveni) došlo je do varijacije južnih dinaraca prema svetloj kosi i plavim očima. Dinarskom tipu (s kromanjonskim elementima) pripada vrlo poštovani, ali bivši političar iz Republike Srpske.

3) ATLANTIK – BALTIK – nova klasifikacija. Atlantik tip je tipičan za zapadnu Evropu i odlikuje ih visok rast, tanak struk, izduženo lice (sećate se Rodinja iz “ Mućki“ ? ili glumca Pitera O’Tula). Baltički tip je obuhvata istočnu Nemačku, baltičke republike, sarmatske Srbe i venedske Slovene (tj. pomenutu I2a haplogrupu).

Ovde ću ostaviti linkove koji će i slikom prikazati pojedine tipove i njihove podgrupe, ali ponavljam, slikom su prikazani ljudi koji u potpunosti odgovaraju nekom tipu ili podgrupi. Većina ljudi je “negde između“. Takođe, tu su i drugi linkovi sa tog sajta koji prikazuju političare i sportiste (ima i naših), ali bez opisa tipova:

http://racialreality.110mb.com/subraces.html

http://racialreality.110mb.com/footballers.html

http://racialreality.110mb.com/europarl.html

 

Prema Dodekad K10a kalkulatoru, novijeg datuma, za balkanske Srbe dobijeni su sledeći rezultati:

– 50,1 % Atlantik-baltik

– 31,2% Mediteran

– 16,8 % Zapadno-azijski

– Svi mongolski tipovi ukupno 0,4% (toliko o pravim Turcima među Srbima)

 

Bugari su ovako razvrstani: 44% atl.-baltik, 32,5% mediteran, 20,3% Zap.-azijski, 2,5% tip “Crveno more“. Razlika u odnosu na Srbe je u manjem učešću atl.-baltik tipa i to za procenat za koji Bugari imaju veće učešće zapadnoazijskog tipa i novog “Crvenog mora“ (hamiti).

Najveći procenat atlantik-baltik rasnog tipa je u Litvaniji (83%), Švedskoj (72%), Irskoj (67%), različitim oblastima Nemačke 64%, a u Francuskoj npr. (55%)

Zapadnoazijski tip je npr. zastupljen među Gruzijcima (62%) i u Abhaziji (60%), severnim Osetima (51%), Turcima (43%) dok je u Ruminiji zastupljen sa 18%.

Ovaj kalkulator predviđa sledeće rasne tipove:

Paleoafrički, Južnoazijski, Zapadnoazijski (Iranski tipovi – istočni Kavkaz), Podsaharski, Atlantik-baltik, novoformirani tip “Crveno more“, Istočnoazijski, Mediteranski i Sibirski.

Dajemo vam i kartu sa rasporedom „rasnih tipova“:

AUTOR: Saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković

DNK

Share
Facebook komentari:

4 mišljenja na „Rasni kalkulator

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

eleven + nineteen =