Rodovi u Crnoj Gori prema narodnim predanjima

PIŠE: Ivan Vukićević

Objavljeno: 29.6.2017. | Dopunjeno: 30.3.2018.

Rodovsko društveno uređenje

Začeci rodovskog društvenog uređenja na prostoru današnje Crne Gore ogledaju se u postojanju vlaških katuna u XIV veku. Pojedina bratstva koja su se pretežno bavila stočarstvom u planinskim oblastima su od srpske vlastele, a kasnije i od Turaka, dobijala povlastice u zamenu za osiguravanje bezbednosti na putevima koji su prolazili kroz  krajeve koje su ta bratstva naseljavala. Time je stvorena ekonomska osnova za dalje širenje tih bratstava na prostorima koje su kontrolisali, a mnoga od njih će vremenom prerasti u razgranate rodove. Iako je među ovim rodovima bilo dosta bratstava starobalkanskog porekla, bitno je naglasiti da se termin vlaški ne odnosi na etničku pripadnost, već na društveni status. Vlaški status su imali i pojedini rodovi poput Banjana i Drobnjaka koji će kasnije prerasti u plemena. Sa jačanjem centralne turske vlasti dolazi i do postepenog ukidanja vlaškog statusa, zbog čega dolazi do udruživanja dotadašnjih katuna u plemena.

Za razliku od gradova i ravničarskih oblasti gde je stanovništvo oduvek bilo meštovitog sastava, u najvećem delu današnje Crne Gore bratstva su sve do sredine XX veka najčešće živela samostalno po zaseocima u planinskim krajevima. Upućeni jedni na druge, pripadnici nekog bratstva delili su i dobro i zlo zajedno. Brojnost nekog bratstva je za vreme turske okupacije i sveopšte nesigurnosti bila od posebnog značaja za opstanak, zbog čega su se rodbinske veze sa srodnim bratstvima pažljivo negovale, a poreklo od zajedničkog rodonačelnika beležilo u rodoslovima i usmeno prenosilo u predanjima sa kolena na koleno. Pripadnost nekom većem rodu davala je bratstvu određenu vrstu sigurnosti jer je uvek moglo računati da će im srodna bratstva priteći u pomoć u slučaju ozbiljnijeg sukoba, bilo da se radi o Turcima ili o bratstvima u okruženju. Usled velikog značaja koje je porodično poreklo imalo, muška deca su od malih nogu znala da nabroje sve pretke od svog oca pa do najstarijeg poznatog pretka. Pojedina bratstva su početkom XX veka znala da nabroje i po 15 pasova po muškoj liniji do svojih rodonačelnika što najbolje govori o tome koliko se vodilo računa o poreklu.

Pored  dobrih strana, kao što je jačanje porodice, ovakve društvene okolnosti su dovele i do štetne pojave da je rodovsko-plemenski identitet postao višestruko jači od etničke i verske pripadnosti, što je dovelo do čestih sukoba između braststava i plemena. Najčešće bi sukobi započinjali oko planina za ispašu stoke, a ubrzo bi dolazilo i do krvne osvete koja je posebno optrećivala odnose između pojedinih plemena i bratstava zbog čega su crnogorske vladike mnogo napora ulagale da uspostave mir. Tako je recimo vladika Petar I Petrović-Njegoš (Sveti Petar Cetinjski) najpre molio zavađene strane da se pomire, a zatim ih i kleo ne bi li sprečio dalje unutrašnje sukobe koji su bili prepreka za uspešnu borbu za oslobođenje od Turaka. Tek je sa jačanjem centralne državne vlasti došlo do postepenog nestanka krvne osvete.

 Poreklo rodova

Područje današnje Crne Gore su u poznom srednjem veku pretežno naseljavali Srbi i Albanci, dok je u primorju živeo i manji broj Grka i Mlečana. Među Srbima se mogu razlikovati dva sloja stanovništva – stariji staro-balkanski sloj i noviji slovenski sloj stanovništva koji je doseljen u VI i VII veku. Planinska područja su u srednjem veku bila dosta slabo naseljena, pa samim tim i Crna Gora, međutim situacija se naglo menja sa početkom turske okupacije kada Srbi masovno napuštaju plodne oblasti pod pritiskom Turaka. Krajem XIV i tokom XV i XVI veka dolazi do velikog priliva srpskih izbeglica na područje današnje Crne Gore gde je turska vlast bila znatno slabija nego u drugim oblastima. Takođe, veliki broj porodica, među kojima su mnoge bile dobrostojeće,  preselio se u primorje koje je najvećim delom pripadalo Mletačkoj Republici. Srbi su se pretežno doseljavali iz Hercegovine, Kosova, Metohije i Albanije, ali i iz nešto daljih oblasti kao što su Bosna i Makedonija.

Najčešće su dolazile pojedinačne porodice, ali dešavalo se da se organizovano nasele i čitava bratstva. S obzirom na slabu naseljenost, doseljenici su bili u mogućnosti da zaposednu čitava sela u kojima su najčešće zaticali malobrojne starosedeoce, a ponekada i samo napuštena kućišta. Visokim prirodnim priraštajem dolazilo je do brzog umnožavanja i širenja na susedna područja što je dovelo i do pojave da pojedini rodovi prerastu u čitava plemena. Najveći rodovi u Crnoj Gori, kao što su Bjelopavlići i Vasojevići, uglavnom su doseljeni upravo u ovom periodu kao već formirana bratstva. Tako se Bjelopavlići koji su došli iz Metohije (Dukađina) prvi put pominju 1411. godine u dubrovačkim dokumentima, dok se Vasojevići koji su doseljeni iz Hercegovine prvi put pominju 1444. godine, takođe u dubrovačkim dokumentima. Među nekoliko najvećih rodova jedino se za Nikšiće smatra da su daljim poreklom sa područja današnje Crne Gore, konkretno iz Krtola u Boki Kotorskoj.

 Povezivanje rodova putem predanja

Kao što su pojedini veći rodovi često proglašavali sebe za potomke vlastele, o čemu će biti više reči u tekstu o vlasteli u Crnoj Gori, tako se često dešavalo i da se manja bratstva predstavljaju kao ogranci jakih rodova. Ova pojava se naziva pribraćivanje, i tipična je za starosedelačka bratstva u plemenima kojima su bila nipodaštavana od strane velikih bratstava. Veća novodoseljena bratstva u Bjelopavlićima, Piperima i Pješivcima nazivala su starosedeoce Lužanima, u Banjanima su ih nazivali Matarugama, a u Morači Macurama. Starosedelačka bratstva (starinci u narodnom govoru) su ovakve tvrdnje smatrala za uvredu zbog čega su mnoga od njih, da bi sebi podigla ugled, menjala slave i porodična predanja, pri čemu bi se najstariji poznati predak povezivao sa rodonačelnikom nekog znatnijeg roda ili bratstva. U pojedinim slučajevima je dolazilo čak i do promene prezimena, ali za to je bio nephodan pristanak bratstva čije su prezime uzimali. U nekim slučajevima su manja bratstva u svakom pogledu postajala deo roda kome su se pribratila, ali se često dešavalo i da srodstvo nikada ne bude priznato od željenih „rođaka“.

Tako su recimo Karadžići, koji su prema jednom predanju daljim poreklom iz Makedonije, u potpunosti prihvaćeni od Vasojevića kao grana Lopaćana, dok sa druge strane Bjelopavlići nazivaju Raičeviće u Vražegrmcima starincima, iako Raičevići sebe smatraju za potomke Bijelog Pavla. Postoje i prelazni slučajevi kao u Veljim Cucama gde su Krivokapići načelno prihvatili Ivanoviće kao svoj ogranak, ali je ipak opšte poznato u plemenu da se radi o bratstvu drugačijeg porekla. Pojedini slučajevi pribraćivanja su zaista paradoksalni, a najbolji primer je pleme Piperi gde su Lutovci, kao noviji sloj stanovništva, najpre izmislili Pipa u svom rodoslovu da bi time sebe predstavili kao osnivače plemena, da bi zatim brojna starosedelačka bratstva, koja su zapravo proistekla od pravih Pipera, sebe proglasila za potomke tog istog izmišljenog Pipa. Ono što je interesantno je da pribraćivanja gotovo da nije ni bilo kod manjih bratstava koja su se useljavala u već formirana plemena. Njihov položaj je bio znatno bolji u odnosu na starince, zbog čega nisu imali potrebu da izmišljaju nepostojeće veze sa velikim bratstvima.

Pored pribraćavinja, česta je bila i pojava da se pojedini rodovi koji su bili u tradicionalno prijateljskim odnosima međusobno rođakaju i proglašavaju svoje rodonačelnike za braću, iako su različitog porekla. Svakako najpoznatiji slučaj je čuveno predanje o nekoliko braće od kojih su nastala srpska plemena Vasojevići, Ozrinići i Piperi i albanska plemena Zatrijebač, Krasnići i Hoti. Kod srpskih plemena je najčešća verzija predanja o petorici braće Vasu, Krasu, Ozru, Otu i Pipu, dok predanje albanskih rodova Bonkeća i Hota pominje braću Bana, Vasa, Lazara, Merkota i Piperija. Međutim, ono što je karakteristično je da svi ovi rodovi izuzev Bonkeća i Hota imaju različita predanja o daljem poreklu braće. Tako Vasojevići smatraju da se Vaso doselio iz Hercegovine i da je poreklom od Nemanjića, Piperi (grana Lutovaca) da se njihov predak doselio iz Pirota, a Bonkeći i Hoti da su im se preci doselili iz gornjeg toka reke Cijevne. Takođe, broj pasova do rodonačelnika se razlikuje od roda do roda, tako da je i pre genetskih istraživanja koja su pobila ovo predanje bilo očigledno da se najverovatnije radi o izmišljenoj priči čiji je cilj bilo.

 Etnografska istraživanja

Početkom XX veka više srpskih etnografa započinje istraživanje plemena i oblasti u Crnoj Gori prema uputstvima Jovana Cvijića. Radovi Jovana Erdeljanovića, Andrije Jovićevića i drugih autora postaće osnova za sve buduće analize porekla stanovništva u Crnoj Gori. Pored osnovnih podataka kao što je brojnost bratstava po selima, etnografi su prilikom razgovora sa meštanima zapisivali i predanja o daljem poreklu i grananju rodova, istorijske događaje, kao i brojne druge podatke o oblastima koje su istraživali. Zahvaljujući istraživanjima iz tog perioda, od zaborava je sačuvana porodična istorija velikog broja bratstava.

Pojedini etnografi, kao što su Milisav Lutovac i Jovan Vukomanović, su i u periodu socijalističke Jugoslavije nastavili posao na istraživanju do tada neobrađenih plemena i oblasti. Istraživanjima su često bavili i ljudi iz naroda koji su usled nedostatka literature o svom kraju želeli da dokumentuju prošlost svojih predaka, tako da je objavljeno dosta radova koji po svom kvalitetu ne zaostaju puno za radovima naših poznatih etnografa. Nažalost, među tim radovima ima i onih u kojima se potpuno neosnovano iznose tvrđenja i fabrikuju narodna predanja.

 Najveći rodovi prema narodnim predanjima

U pregledu koji sledi prikazani su rodovi na prostoru današnje Crne Gore koji su 1914. godine, odnosno u periodu nakon potpunog oslobođenja od Turaka, imali najmanje 20 domova. S obzirom da pojedine oblasti nisu obrađene detaljnim etnografskim istraživanjima, moguće je da nedostaju pojedini rodovi koji ispunjavaju navedeni kriterijum brojnosti. Podaci o rodovima su prikazani na osnovu ustaljenih narodnih predanja iz tog perioda, dok će o velikim rodovima koji po predanju vode poreklo od vlastele više reči biti u tekstu o vlasteli u Crnoj Gori. U slučajevima gde su delovi predanja o daljem poreklu kontradiktorni u odnosu na delove predanja o srodstvu sa drugim bratsvima, prednost je data daljem poreklu u odnosu na rođakanje sa drugim rodovima. Tako su recimo od spomenutih šest srpskih i albanskih rodova koji se rođakaju jedino Bonkeći i Hoti prikazani kao jedan rod jer imaju isto predanje o daljem poreklu.

Naziv Osnovne grane u Crnoj Gori Rodonačelnik ili najstariji poznati predak Migracije Krsna slava po Julijanskom kalendaru
Adilovići Adilovići Adil Borje (Kuks) -> Donji Kolašin muslimani
Azanci Vukajlovići, Lukovići, Petrovići, Radoševići nepoznato Šekular / Ozrinići -> Azane (Bihor) Jovanjdan (7.1.)
Aleksići, Boškovići, Kneževići i Popovići [Aleksići, Boškovići, Kneževići],

Popovići

braća Đuro i pop Nikola Skadar -> Brčeli Tomindan (6.10.)
Adžići Adžići i od njih Mazići, Močevići, Tomčići, Ušćumlići nepoznato Metohija -> Zeta -> Kosijeri -> Knin (Dalmacija) -> Tupan (Banjani) -> Piva -> Močevići (Bukovica) Mala Gospojina (8.9.), Jovanjdan (7.1.) u Pivi, Močevići su muslimani
Banovići [Muline, Slavujevići], Starčevići opširnije u tekstu o vlasteli
Banjovići Banjovići nepoznato Banja Luka -> Koći -> Kuči Nikoljdan (6.12.)
Barjamovići Barjamovići i od njih Vojvodići i Mašanovići vojvoda Janjo Kosovska Mitrovica / Kuči -> Građani -> Orahovo Ivanjdan (24.6.)
Bezdanovići Jovanovići, Pejovići, Radonjići pop Mihailo Nevesinje -> Ozrinići -> Komani Aranđelovdan (8.11.)
Bijelići Gačevići, Kartali, Obrenići, Šarci Gačo, nepoznato, nepoznato, nepoznato Gacko -> Mataruge (Pljevaljska oblast) Lazareva subota (8 dana pre Vaskrsa)
Bijelovići, Miljanići i Mrkajići Bijelovići, Miljanići, Mrkajići Milisav Metohija -> Čevo / Velestovo (Ozrinići) -> Banjani -> Pljevaljska oblast, Telač Do (Gornja Morača) Jovanjdan (7.1.)
Biloferi Biloferi nepoznato Banjani -> Strp (Boka Kotorska) Spasovdan (40 dana nakon Vakrsa)
Bjeloši Grljevići, Jovanovići Jovan Bjeloš Grlje (Zeta) -> Bjeloši -> Grbalj Jesenji Jovanjdan (23.9.), Nikoljdan (6.12.) u Grblju
Blagojevići Blagojevići i od njih Aleksići Blagoje Piva -> Gacko -> Piva -> Malinsko (Uskoci) Đurđevdan (23.4.)
Blizikuće Ljubiše, Niklanovići braća Ljubo i Niklan „Niko“ Dolina reke Ljubišnice -> Blizikuće (Paštrovići) Mitrovdan (26.10.)
Bogdanovići Peruničići Bogdan Banjani -> Borova (Zatarje) Đurđevdan (23.4.)
Bogojevići-Lacmanovići Lacmanovići „Lacman“ Risan (Boka Kotorska) -> Dragaši (Zatarje) -> Crnobori (Zatarje) Vračevdan (1.11.)
Bogostinovići Boljevići opširnije u tekstu o vlasteli
Bonkeći i Hoti (A) Bonkeći, Hoti Kećo Pontin Piperi / Klimenti -> [Zatrijebač -> Plavsko-Gusinjska oblast], [Hoti -> Plavsko-Gusinjska oblast, Malin Dubrava (Rožajska oblast)] Bonkeći: Nikoljdan (6.12.); Hoti: Mala Gospojina (8.9.); u Gusinju, Plavu i Rožaju su muslimani
Borišići Borišići Boriša Bjeloši -> Očinići -> Borišići (Bukovica) Jovanjdan (7.1.), u Bukovici su muslimani
Borojevići Donjekrajci opširnije u tekstu o vlasteli
Bostandžići Zekovići, Ljuvari Mitar Bostandžić i njegov brat Kuči -> Tušinja (Drobnjak) -> Nikšić, [Šljivansko (Pljevlja) -> Stančani (Zatarje) -> Nikšić], Bare (Uskoci) Nikoljdan (6.12.), Ljuvari su muslimani
Branilovići i Ruđići Branilovići, Ruđići braća Branilo i Ruđo Kosovo i Metohija -> Banjani -> Piva -> Pljevaljska oblast Branilovići: Jovanjdan (7.1.); Ruđići: Nikoljdan (6.12.)
Breškovci [Boškovići, Mijuškovići, Perovići], Erakovići, Kilibarde Todor, Vukota Eraković, Miloš Kilibarda Ozrinići -> Banjani -> Bogmilovići (Pješivci) Aranđelovdan (8.11.),

Mala Gospojina (8.9.) u Bogmilovićima

Bubanje i Šabotići Bubanje, Šabotići braća Radovan i Marko Bubanje (Bjelopoljska oblast) -> Bihor Alimpijevdan (26.11.), Šabotići su muslimani
Bukumiri (SA) Bojovići, Durakovići, Lalovići (Ljaljovići) Nika Bukumjera Bratonožići -> Vasojevići -> Bihor, Vasojevići, Rožajska oblast, Mioče (Bjelopoljska oblast) Nikoljdan (6.12.), u Bihoru i Miočama su muslimani
Buronjići Petrovići Petar Buronjić Bjelopavlići -> Kućišta (Ćeklići) Ilindan (20.7.)
Bučani Bučani nepoznato Buče (Nikšićka oblast) -> Gubavač (Bjelopoljska oblast) muslimani
Veljokrajani Batrićevići, Varezići, Vulovići, Gavrilovići, Jovečki, Ljesari, Nikolići, Peraši nepoznato Njeguši -> Drobnjak Đurđevdan (23.4.), Jeremijindan (1.5.) u Žanjevom Dolu
Višnjići i Tomovići Višnjići, Tomovići Jovan Višnjin, Tomo Vilusi (Grahovo) -> Višnjića Do (Golija) -> Risan Jovanjdan (7.1.), u Risnu slave Đurđevdan (23.4.)
Vlastelinovići-Planjani Šaranci opširnije u tekstu o vlasteli
Vlastelinovići-Ugnjani Bojkovići, Zuberi, Šorovići opširnije u tekstu o vlasteli
Vojinovići Vojinići

-Žarići, Vojinići

-Lješnjani, Vojinovići-Trepčani, Vojnovići, Vujovići-Ljubotinjani, Punoševići, Radulovići

opširnije u tekstu o vlasteli
Vrančići Banjkani (AS), Đuraševići, Crnovići opširnije u tekstu o vlasteli
Vrbice Vrbice i od njih Vučkovići Vučko Vrba (Gacko) -> Vrba (Njeguši) Petkovdan (14.10)
Vujadinovići-Tupanjci Kojovići, Kraljačići Vujadin Skadar -> Tupan (Banjani) -> Trsa (Piva) Đurđevdan (23.4.)
Vujovići-Mikulići Vujovići Vujo Mikulići (Bjelice) Petkovdan (14.10.)
Vukašinovići Šurbatovići i od njih Mirjačići i Čanovići Vukota Vukašinović Čevo (Ozrinići) -> Bršno (Nikšićka oblast) Aranđelovdan (8.11.)
Vukićevići, Vukovići i Ivovići Vukićevići, Vukovići, Ivovići braća Vukić, Vuko i Ivo Nevesinje -> Ubli Đurđevdan (23.4.)
Vukovići i Pavlovići Vukovići, Pavlovići braća Vuk i Pavle Stara Srbija -> Paštrovići Mala Gospojina (8.9.), Stevanjdan (27.12.) u Čamom Dolu
Vulaši, Dedejići i Domazetovići Vulaši, Dedejići, Domazetovići Vulaš, Dobrija Dedejić, Mrkota Domazetović Čevo (Ozrinići) -> [Jezera, Šaranci -> Uskoci, Zatarje, Bukovica], [Rovca -> Drobnjak] Aranđelovdan (8.11.); Dedejići: Đurđevdan (23.4.)
Gambelići Milovići nepoznato Kuči / Gambelo u Crnom Kuku -> Velimlje (Banjani) Nikoljdan (6.12.)
Godijelji Lazarevići, Mijovići, Pejanovići, Popovići Pejan Godinje (Boljevići) -> Godijelji (Drobnjak) Đurđevdan (23.4.)
Gorevuci Jablani, Sjekloće opširnije u tekstu o vlasteli
Gračani Brnovići, [Đurišići, Raičkovići], Kažići, Kovači, Marovići Brno, Boško, nepoznato, nepoznato, nepoznato Nikšićka Župa -> Gradac -> Bobija (Ceklin) Petkovdan (14.10.), Ilindan (20.7.)
Grbljanovići Nikšići opširnije u tekstu o vlasteli
Grude (A) [Vuksageljići, Vučine], Vulaji, Ljuljđurovići Đon / Grud Suma Suma -> Grude -> Godinje (Boljevići), Zeta, Nikšić Mala Gospojina (8.9.), Nikoljdan (6.12.) u Godinju i Zeti, u Dinoši i Milešima su većinom muslimani
Dabovići Dabovići Dabo Trubjela (Nikšićke Rudine) -> Bajkove Kruševice -> Kruševice (Orahovo) Đurđevdan (23.4.)
Danilovići-Bukovičani Danilovići i od njih Dragutinovići nepoznato Bukovica -> Bobovo (Zatarje) Đurđevdan (23.4.), Nikoljdan (6.12.) u Bobovu
Dapčići Bujenovići, Đurišići, Kikanovići, Jokići, Miloševići, Nikovići, Radovići, Rautovići, Rusovići, Šotkovići Dapko Albanija -> Krtoli -> Babunci (Luštica) Srđevdan (7.10.), Ivanjdan (24.6.) u Gošićima i Bogišićima
Dautovići, Mušovići i Hasanbegovići Dautovići, Mušovići, Hasanbegovići

 

Ahmet Donji Kolašin -> [Kolašin, Nikšić] -> Stričina (Donji Kolašin ) -> Bijelo Polje muslimani
Deanovići Zgradići nepoznato Boljevići -> Zgradići (Spič) Mitrovdan (26.10.)
Deljani Vukovići, Jusufđokići, Ljuckovići Delja Hercegovina -> Bajice -> Deljani (Zatrijebač) Nikoljdan (6.12.)
Derviševići (A) Derviševići nepoznato Zatrijebač -> Plavsko-Gusinjska oblast -> Srđevac (Bihor) muslimani
Dimitrijevići Rafailovići Dimitrije Makedonija -> Risan -> Viti Do (Paštrovići) Mitrovdan (26.10.)
Dobrilovići [Vukići, Đuranovići, Rajovići, Sredanovići], [Vujovići, Sofrani] Šćepan Dobrilović Peć -> Dobrsko Selo Nikoljdan (6.12.)
Dragojlovići, Jančići i Lakonići Dragojlovići, Jančići, Lakonići braća Dragojlo, Janča i Lako Bjelice -> Ubli Petkovdan (14.10.)
Drecuni Drecuni nepoznato Velika Drenova (Šumadija) -> Ljubotinj Nikoljdan (6.12.)
Dukađinci-Bjelopavlići Bjelopavlići (SA), Gašani (A) opširnije u tekstu o vlasteli
Dukađinci-Sotonići Sotonići opširnije u tekstu o vlasteli
Dupončevići Gačevići, Drugovići, Hrsovići braća Gač, Drug i Hrs Njeguši Vračevdan (1.11.)
Đedovići, Radovići i Sklenderi Đedovići, Radovići, Sklenderi braća Đedo, Rado i Sklender Piperi -> Drobnići (Paštrovići) Mala Gospojina (8.9.)
Đonovići, Pajovići i Humci Đonovići, Pajovići, Humci Nikola Đonović, Pajo, Bjeladin Humac Đonovica (Tetovo) -> Kroja -> Podhum (Hoti) / Vranj (Zeta) -> Tomići (Brčeli) -> Seoca, Cetinje Đonovići: Tomindan (6.10.); Pajovići: Mitrovdan (26.10.); Humci: Đurđevdan (23.4.)
Đujovići [Dumovići, Đurovići], [Kojovići, Markovići] knez Đujo Releza (Lješanska nahija) Nikoljdan (6.12.)
Đuraševići, Novakovići i Stanišići Đuraševići, Novakovići, Stanišići braća Đuro, Novak i Staniša Niš -> Mišići (Spič) Mratindan (11.11.)
Đurišići, Petranovići i Semederi Đurišići, [Petranovići, Popovići] Đuriša Vukeljin, Đuro Kosovo -> Zabes (Boljevići) Nikoljdan (6.12.)
Zagrađani Jevrići, Popovići-Mihajlovići, Sekulići, Trifunovići, Cikići, Cikovići, Šljakići nepoznato Kuči -> Zagrađe (Vasojevići) Sv. Pantelija (27.7.)
Zekovići-Dobrinjani (A) Zekovići nepoznato Kastrati -> Dobrinje (Bijelo Polje) muslimani
Ivaniševići, Kecojevići i Cvjetkovići Vasiljevići, Kecojevići, [[Jokovići, Pejovići], Mijovići, Popovići] Ivaniš, vojvoda Tripko, vojvoda Mitar Cvjetković Petropolje / Banjska (Kosovo) -> Petrovići (Banjani) -> Piva Jovanjdan (7.1.)
Ivčevići Pečurice nepoznato Okolina Skadra -> Pečurice (Mrkojevići) -> Trnovo (Dupilo) Aranđelovdan (8.11.), u Pečuricama su muslimani
Iličkovići, Nikaljevići i Rolovići Iličkovići, [Nikaljevići, Rolovići] braća Golub i pop Stanko, Maro Epir -> Crnobreg (Metohija) ->Plav -> Brskut -> Gornji Brčeli Ilindan (20.7.)
Jasenovci Ilići, Radojevići, Simonovići Šćepan Hercegovina –> Jasenova (Donja Morača) Srđevdan (7.10.)
Jošilovići Pijuci nepoznato Dolac (Sarajevo) -> Varine (Zatarje) muslimani
Kanjoši Pejakovići Kanjoš Paštrovići -> Ljubotinj -> Dobrsko Selo Nikoljdan (6.12.)
Kastrioti Drekalovići, Mugoše opširnije u tekstu o vlasteli
Klimenti (A) Vukli, Nikči, Selčani Klmen-Amati [[Hoti -> Fundina (Kuči)] / Piperi] -> Klimenti -> Bihor, Zeta, Plavsko-Gusinjska oblast, Rožajska oblast, [Piperi -> Ceklin -> Bihor, Bjelopavlići, Vasojevići, Đurička Rijeka (Plav)], Cerovo (Donji Kolašin) Nikoljdan (6.12.), Petkovdan (14.10.) u Zeti, Stevanjdan (27.12.) u Reževićima, Alimpijevdan (26.11) u Velici, Đuričkoj Rijeci i Kaludri, Đurđic (3.11.) u Budimlji i Lušcu, u Bihoru, Gusinjskoj oblasti, Donjem Kolašinu, Plavskoj oblasti i Rožajskoj oblasti su muslimani
Kliše Jovanovići nepoznato Kosovo / Albanija -> Donji Brčeli Aranđelovdan (8.11.)
Kneževići-Orahovčani Kneževići nepoznato Orahovica (Bijelo Polje) Petkovdan (14.10.)
Kovačevići Kovačevići Savo Stari Vlah -> Cerovica (Banjani) -> Grahovo -> Bjelopavlići, Kovačka Dolina (Jezera) Đurđevdan (23.4.), Petkovdan (7.1.) u Bjelopavlićima
Kožari, Muratovići, Taraniši i Tiganji Kožari, Muratovići, Taraniši, Tiganji vojnik Hajdar-paše Slavonija -> Bihor muslimani
Kozjevići Očinići Nikac Kozjević Očinići Jovanjdan (7.1.)
Kolići Kolići nepoznato Kuči -> Bjelojeviće (Polja) -> Bjelopoljska oblast, Donji Kolašin muslimani
Konatari Konatari i od njih Hadžibegovići nepoznato Kuči -> Konatari (Bjelopoljska oblast) -> Boturići (Bistrica) Nikoljdan (6.12.), Hadžibegovići su muslimani
Kosančići Pribojevići opširnije u tekstu o vlasteli
Kočani Kočani tri brata Godočelje (Bihor) muslimani
Kruse Bojanovići, Perovići, Rajićevići, Rackovići, Ćetkovići nepoznato Kroja -> Lješanska nahija Petkovdan (14.10.)
Kučevići Kučevići nepoznato Kuči -> Radetina (Rožajska oblast) muslimani
Lazarevići Lazarevići i od njih Vujići i Pejurići, Kusovci i Mihaljevići Lazar Šobajići (Bjelopavlići) -> Grbalj -> Začir (Ljubotinj), Ceklin Petkovdan (14.10.), Nikoljdan (6.12.) z Grblju, Aranđelovdan (8.11.) u Ljubotinju, Sv. Tekla u Ceklinu (24.9.)
Lambuljići Dragovići, Đurovići, Lazovići, Nikolići, Popovići Labo Kosovo -> Grude -> Zeta Nikoljdan (6.12.)
Lužani Bogetići, Dužani, [Mandalinići, Škuletići], Petričevići, Rsojevići, Seočani, Simonovići Đukan Bogetić, Stojan Stanišin, nepoznato, nepoznato, nepoznato, Staniša Perov, nepoznato Bjelopavlići, [Piperi -> Duga (Bratonožići)], [Pješivci -> Gorovići (Grbalj)] Bogetići i Dužani: Nikoljdan (6.12.); Madnalinići i Škuletići: Jesenji Jovanjdan (23.9.); Petričevići:  Petkovdan (14.10.); Seočani:  Aranđelovdan (8.11.); Simonovići: Simeondan (1.9.)
Lukšići Lukšići nepoznato Crna Gora -> Spič Mitrovdan (26.10.)
Lutovci Mrke, Piperi kapetan Gojak / Gojko Pirot-> Lutovo -> Piperi -> Vasojevići, [Bihor -> Gornja Sela], Dolja (Gusinje), [Maini -> Brijege (Brčeli)], [Mrkojevići -> Mužovići (Ljubotinj) -> Ulići (Ceklin), Lajkovići (Zeta)], Paštrovići Aranđelovdan (8.11.);  Božovići: Mitrovdan (26.10.); Šćekići: Petkovdan (14.10.); Lajkovići: Petrovdan (29.6.); u Dolji i Mrkojevićima su muslimani
Lješevići-Građani Lipovci, Šišovići Lješ Prizren -> Građani Ivanjdan (24.6.)
Lješevići-Lješkopoljci Lješevići i od njih Lješkovići Lješ Metohija -> Lješkopolje -> [Lješevići (Grbalj) -> Brguli (Luštica)], [Piva -> Cerovo (Pješivci)] Sv. Vartolomej (11.6.) u Brgulima, Jovanjdan (7.1.) u Pivi, Jesenji Jovanjdan (23.9.) u Cerovu
Lješnjani Bolevići,

Vukčevići, Zeci, [Marotići, Mudreše], Milijići

Bolija, Draško, Milija Lješ -> Lješkopolje -> Draževina -> Ceklin -> Limljani, Pobori Đurđic (3.11.)
Maleševci Aleksići, Jaramazi. Šupići vojvoda Maleš Malina (Bileća) -> Oputne Rudine -> Piva Ignjatijevdan (20.12.)
Malikovići Malikovići nepoznato Lepenica -> Bjelopavlići Petkovdan (14.10.)
Maraši Maraši Marko Hoti -> Zeta Mitrovdan (26.10.)
Maričići Mrdaci i od njih Mrdakovići Brajilo „Krunoslav“ Maričić Brnjak (Ibarski Kolašin) -> Brskut (Kuči) -> Zatarje -> Donji Kolašin, Trnovice (Pljevaljska oblast) Nikoljdan (6.12.)
Markovljani Božovići, Boškovići, Marići, Mićovići, Radovići, Stojanovići, Čolovići Nenoje Markovina (Ozrinići) -> Šipačno (Lukovo) Aranđelovdan (8.11.)
Marojevići Adrojevići, Milijevići, Muhadinovići, Radojevići, Ramadanovići Marko (Maroje nakon prelaska na islam) Ćeklići Ilindan (20.7.)
Martinovići-Brajići Martinovići Belo Martinović Skadar -> Brajići -> Ivanovići (Maini) Mitrovdan (26.10.)
Medini Medini Medo Italija / Španija -> Petrovac (Paštrovići) -> Budva Tomindan (6.10.), Lučindan (18.10.) u Budvi
Memovići Crnovršani nepoznato Lutovo (Bratonožići) -> Ćeklići -> Nikšić -> Crni Vrh (Vasojevići) -> Bjelopoljska oblast, Bihor muslimani
Mehovići, Pepeljci i Fetići Mehovići, Pepeljci, Fetići Meho, nepoznato za Pepeljake i Fetiće Kuči -> Bihor muslimani
Migalovići Kofrci nepoznato Rovca -> Siga (Donji Kolašin) muslimani
Mijanovići i Račete Mijanovići, Račete Mijan, Račeta Zeta -> Male Cuce -> Kavač (Grbalj), Popov Do (Krivošije) Nikoljdan (6.12.)
Mikovići Mikovići opširnije u tekstu o vlasteli
Milatovići i Milojevići Milatovići, Rosandići Milat, Miloje Čevo (Ozrinići) -> Milati (Komani) -> Vražegrmci (Bjelopavlići) ->  Milojevići (Pješivci) Petkovdan (14.10.) u Bjelopavlićima, Jovanjdan (7.1.) u Milojevićiima
Milinovići Milinovići nepoznato Banjani -> Morinj (Boka Kotorska) Đurđevdan (23.4.)
Milićevići Milićevići i od njih Nenadići i Terzići Milić Pljevlja -> Zatarje Nikoljdan (6.12.)
Milovanovići Petrovići Milovan Kuči -> Drobnjak -> Dobrilovina (Polja) -> Zatarje -> Pljevaljska oblast Đurđevdan (23.4.)
Milunovići i Šujaci Milunovići, Šujaci Velimir Stijena (Piperi) -> Rijeka (Piperi) Aranđelovdan (8.11.); Milunovići: Nikoljdan (6.12.)
Mirdite, Šaljani i Šoši (A) [[Marvasije, Paljoke, Simoni], Pepđonovići, Prelukići], Čerani, Šoći Mur Diti, Mark Diti, Zog Diti Dukađin -> Velika, Krajina, Ljubotinj, Ulcinjska oblast Marvasije, Paljoke, Simoni:  sv. Marija; Pepđonovići: Sv. Kralj; Prelukići: Trojičindan; Čerani: Nikoljdan (6.12.); Šoći: Aranđelovdan (8.11.); ostala bratstva u Krajini i Ulcinjskoj oblasti su muslimani
Mirosavljevići Pilice nepoznato Mirojevići (Bistrica) muslimani
Mitrovići Mitrovići i od njih Anđusi, Grlomani, Đuraševići, Jovanovići, Rađenovići i Sankovići nepoznato Kosovska Mitrovica -> Paštrovići Mitrovdan (26.10.)
Miševići Vickovići, Gvozdenovići, Proročići Periša Mišević Čarađe (Golija) -> Vuči Do (Ćeklići) Ilindan (20.7.)
Mladenovići Bijedići, Bratonožići, Cvijovići opširnije u tekstu o vlasteli
Mojanovići Ajkovići, Drakići, Kneževići, Lukačevići, Pejanovići nepoznato Stara Srbija -> Mojan (Prokletije) -> Zeta Alimpijevdan (26.11.), Đurđic (3.11.) u Berislavcima
Mrnjavčevići Bogićevci, Gojkovići, Mrnjavčići opširnije u tekstu o vlasteli
Mujevići Ličine nepoznato Kuči -> Bihor -> Korita muslimani
Muratbašići, Mustajbašići, Mušovići i Hodžići Muratbašići i od njih Šabanovići, Mustajbašići, Mušovići, Hodžići nepoznato Bihor muslimani
Muratovići-Polimljani Muratovići Murat Kuči -> Bjelopoljska oblast muslimani
Muslići Muslići nepoznato Kuči -> Muslići (Donji Kolašin) muslimani
Musterovići Vasiljevići, Grujičići, Đurišići, Kekovići, Markovići, Raičevići, Stojanovići, Todorovići Mustro Čarađe (Golija) -> Prigredina (Banjani) -> Ržani Do (Velje Cuce) -> Zagarač -> Šušunja (Zeta) Jesenji Jovanjdan (24.6.); Đurišići i Kekovići: Jovanjdan (7.1.); Markovići: Petkovdan (14.10.)
Nemanjići Vasojevići i od njih Pješivci opširnije u tekstu o vlasteli
Nikići, Nuculovići i Pajovići [Nikići, Pajovići] (SA), Nuculovići (A) nepoznato Kastrati -> Selca (Klimenti) -> Orahovo (Kuči) -> Koći Nikoljdan (6.12.), Mitrovdan (26.10.) u Orahovu
Novakovići Popovići-Lješkopoljci nepoznato Žabljak Crnojevića -> Lješkopolje Đurđic (3.11.)
Novljani Drobnjaci nepoznato [Banjani, Nikšićke Rudine] -> Bjelice, [Drobnjak -> Banjani, Bihor, Vasojevići, Grahovo, Grbalj, Zatarje, Piva, [Piperi -> Ceklin -> Podgor], Pljevaljska oblast, Sadići (Donji Kolašin)] Đurđevdan (23.4.); Mandići: Aranđelovdan (8.11.) u Drobnjaku, Nikoljdan (6.12.) u Bjelicama; Nikoljdan (6.12.) u Grabovici
Obilići Koprivice opširnije u tekstu o vlasteli
Ozrihnići Gardaševići, Dragojevići, Cauševići Ozrihna „Ozro“ Ozrinići -> Bjelopavlići, Grahovo, Drobnjak, [Ljubotinj -> Duletići (Maini)], [Zeta -> Gluhi Do -> Bečići (Paštrovići)], Komani, Lješanska nahija, [Šipačno (Lukovo) -> Kazanci (Golija)], Kostanjica (Krajina), Nikšićka oblast, Nikšićke Rudine, Oputne Rudine, Piva, Pljevaljska oblast Aranđelovdan (8.11.);  Nikolići: Mala Gospojina (8.9.); u Kostanjici su muslimani
Orlovići Bajkovići, Bandići, Bjelice, [Grabljani i Gradinjani], Đuričkovići, Komnenovići, [Lipljani i Prosedoljci], Lipovci, Nenojevići, Samardžići, Tepavčevići, Ćetkovići opširnije u tekstu o vlasteli
Pavićevići Pavićevići i od njih Mirkovići i Perovići Ivanko Trešnjevo (Cuce) -> Do Pješivački (Pješivci) -> Macavare (Banjani) Mala Gospojina (8.9.), Jovanjdan (7.1.) u Macavarama
Pešikani Pešikani Pešikan Kuči -> Velje Cuce Đurđic (3.11.)
Pilatovci Doderi, Komnenići, Šekarići opširnije u tekstu o vlasteli
Popovići-Đurmani Popovići dva brata Stara Srbija -> Đurmani (Spič) Usekovanje (29.8.)
Popovići-Zagorani Popovići nepoznato Zagarač -> Zagora (Grbalj) Ilindan (20.7.)
Popovići-Zećani Popovići i od njih Vukeljići, Marići, Marovići i Ćepići pop iz Koplika Koplik -> Zeta Vračevdan (1.11.), Nikoljdan (6.12.) u Vukovcima, Đurđic (3.11.) u Donjoj Gorici
Popovići-Slatinjani Popovići Savo Dukađin -> Bjelopavlići Simeondan (1.9.)
Potpare Potpare nepoznato Dobrilovina (Polja) -> Zatarje -> Pljevaljska oblast Nikoljdan (6.12.)
Prentovići Prentovići Prenta Crna Gora -> Brajići Mitrovdan (26.10.)
Rabarevići Kuzmani, Popivode Vuk Lješevostupac Lješev Stup (Bjelice) -> Bjelopavlići Jovanjdan (7.1.), Petkovdan (14.10) u Bjelopavlićima
Radeči Radeči i od njih Baše, Đukanovići, Đuraševići i Ukaševići Radeč Ozrinići -> Komani -> Novo Selo (Bjelopavlići), Gađi (Građani) Đurđevdan (23.4.)
Radivojevići Borozani, Lompari Radivoje Bukovik (Gluhi Do) -> Bokovo (Ceklin) Spasovdan (40 dana nakon Vakrsa)
Radomani Radomani Niko Radoman Ovčje Polje (Makedonija) -> Banja (Kosovo) -> Ljubotinj -> Braćeni (Orahovo) Aranđelovdan (8.11.)
Radunovići Radunovići Radun Lješ (Albanija) -> Lješanska nahija Nikoljdan (6.12.)
Raičevići i Herakovići [Pende, Podubličani, Radonjići], [Petrovići, Popovići] Raič, Herak Muževice (Banjani) -> Njeguši -> Bratešići (Grbalj), [Ožegovice (Ozrinići) -> Mioska (Donja Morača) -> Vasojevići -> Bihor, Radeva Mala (Rožajska oblast), Sipanje (Korita)] Đurđevdan (23.4.), Vasiljevdan (1.1.) u Mioskoj, Vasojevićima i Radevoj Mali, u Bihoru i Koritima su muslimani
Rajkovići-Vražegrmci Rajkovići Rajko (sin Vuka Vražegrmca) Vražegrmci (Bjelopavlići) -> Brezojevica (Vasojevići) Vračevdan (1.11.)
Rajkovići i Stamatovići Rajkovići, Stamatovići Rajko, Stamat Rogami (Piperi) -> Kosijeri -> Njeguši Aranđelovdan (8.11.), Mala Gospojina (8.9.) u Kosijerima
Ranci Gojnići kaznac Dimitrije Brčeli Đurđevdan (23.4.)
Redžovići (A) Redžovići nepoznato Domna (Skadarska Malesija) -> Anamali muslimani
Roćeni Roćeni i od njih Roćenovići pop Nikola Čevo (Ozrinići) -> Rasova (Šaranci) -> Bršno (Nikšićka oblast) -> Bijela (Drobnjak) Aranđelovdan (8.11.)
Sarapi Banovići, Vukićevići, Vučkovići, Kaluđerovići, Laličići Božina Sarap Sarapovina (Sarajevo) -> Ljubotinj -> Tuzi (Grude) -> Donji Murići (Krajina) Nikoljdan (6.12.), u Tuzima i Donjim Murićima su muslimani
Selakovići [Dulovići, Pajovići], Pekovići braća Obrad i Radul Selaković Popovo Polje -> Gornja Morača -> Tmušići (Vasojevići) -> Rožajska oblast Stevanjdan (27.12.), u Sređanima su muslimani
Sijarići Sijarići nepoznato Bihor muslimani
Softići Softići nepoznato Vasojevići -> Vrbe (Bihor) muslimani
Strahinje Strahinje i od njih Jovetići i Hajdukovići Nikac Markov Strahinja Hoti -> Utrg (Podgor) Mitrovdan (26.10.)
Terzići Terzići nepoznato Gacko -> Srpska (Zeta) Nikoljdan (6.12.)
Tomići Tomići i od njih Stijepovići pop Soa Tomić Goransko (Piva) -> Donja Morača -> Starče (Gornja Morača) -> Drobnjak Petrovdan (29.6.)
Toskići (A) Drpljani nepoznato Južna Albanija -> Drpe (Kolašin) -> Donji Kolašin -> Bihor muslimani
Tujkovići Tujkovići i od njih Miranovići i Radovići četiri brata Kosovo -> Lješ (Albanija) -> Donji Kokoti (Lješkopolje) -> Dub (Grbalj) Nikoljdan (6.12.), Đurđevdan (23.4.) u Grblju
Ćalasani Ćalasani nepoznato Mratinje (Piva) Đurđevdan (23.4.)
Ćirovići Ćirovići i od njih Golubovići Ćiro Donja Morača -> Zatarje Aranđelovdan (8.11.)
Ćorovići Ćorovići Mehmed Ćor-paša Osijek (Slavonija) -> Bihor muslimani
Uskokovići Uskokovići nepoznato Lješ -> Draževina -> Ćurčići (Pješivci) Đurđic (3.11.), Mala Gospojina (8.9.) u Pješivcima
Hajdarpašići Hajdarpašići i od njih Derdemezi, Suljovići i Hasanbegovići Hajdar-paša Slavonija -> Bihor -> Kičava (Donji Kolašin), Bjelopoljska oblast muslimani
Hrebeljanovići Šobajići opširnije u tekstu o vlasteli
Cicmili Cicmili dva brata Grbalj -> Piva Đurđevdan (23.4.)
Čindraci Čindraci nepoznato Vučitrn -> Dolac (Bistrica) muslimani
Čokrlići Čokrlije nepoznato Kuči -> Čokrlije (Donji Kolašin) muslimani
Džanbegovići Zoronići nepoznato Žiljak (Bistrica) muslimani
Šahovići Šahovići nepoznato Kuči -> Donji Kolašin muslimani
Šekularci Vojvodići, Vukljevakovići, Radmuževići Petar Šekularac Šekular Jovanjdan (7.1.)
Škrijelji (A) Bihorci,

Tutići, Šestani

Kerli Peć -> Škrijelji -> Bihor, Tutići (Donji Kolašin), [Šestani -> Mikulići (Mrkojevići), Pomožura, Seoca, Mačuge (Crmnica)] Vračevdan (1.11.), Petrovdan (29.6.) u Gornjim Šestanima, Trojičindan (50 dana nakin Vaskrsa), Ilindan (20.7.) u Mačugama, u Bihoru i Tutićima su muslimani
Štekojevići Đikanovići, Miloševići, Savićevići, Spasojevići Đuro Štekojević Kuči -> Vitasojevići (Pješivci) Jesenji Jovanjdan (23.9.)
Napomene:

(SA) – srpski rodovi i bratstva albanskog porekla prema predanjima

(AS) – albanski rodovi i bratstva srpskog porekla prema predanjima

(A) – albanski rodovi i bratstva

Za rodove koji nastanjuju više oblasti je podvučena matica na prostoru Crne Gore.

Za rodove čija bratstva praznuju više krsnih slava podvučena je najstarija krsna slava.

Kao što se može primetiti, najveći broj velikih rodova potiče od srpskih srednjevekovnih porodica. Međutim, pojedini rodovi kao što su Hoti i Škrijelji imaju predanja o albanskom poreklu, dok Medini u Paštrovićima smatraju da su poreklom iz Italije ili Španije. Rodovi koji potiču od starijeg sloja stanovništva, kao što su recimo Bukumiri, nemaju ustaljena predanja o daljem poreklu. Iako su srpski rodovi pretežno pravoslavne vere, postoji i veliki broj bratstava, pa i čitavih rodova, koji su islamizirani, pretežno na severu današnje Crne Gore, dok su u Boki Kotorskoj mnoga manja bratstva za vreme Mletačke Republike prešla na katoličanstvo. Albanski rodovi su delom katoličke, a delom islamske veroispovesti, dok su pojedina bratstva prešla na pravoslavlje i preuzela srpski nacionalni identitet. Postoje i suprotni slučajevi, pa su tako Banjkani i Deljani iz Zatrijebča, koji su prema predanjima srpskog porekla, vremenom albanizovani jer su živeli u albanskom okruženju. Iako je krsna slava pre svega srpski pravoslavni običaj, i albanski katolici su u ogromnoj većini sve do Prvog svetskog rata slavili krsnu slavu što je posledica njihovih viševekovnih kontakata sa Srbima i uticaja srpske kulture.

Teritorijalni razmeštaj najvećih rodova prema predanjima

Na sledećoj karti je prikazan teritorijalni razmeštaj najvećih rodova u Crnoj Gori po selima i zaseocima u kojima su ti rodovi činili apsolutnu većinu stanovništva na osnovu narodnih predanja.

Najveći rodovi u Crnoj Gori 1914. godine prema ustaljenim narodnim predanjima

Bratstva koja prema predanjima vode poreklo od vlastele su grupisana na ovoj karti, pa su tako recimo kao Vojinovići prikazana sva bratstva koja prema predanju vode poreklo od ovog vlasteoskog roda. Manji broj rodova koji su navedeni u predhodnoj tabeli nije prikazan na karti jer nisu činili apsolutnu većinu stanovništva ni u jednom selu.

U tekstovima o genetski profilisanim rodovima u Crnoj Gori će biti više reči o razlikama između predanja sa jedne, i istorijskih izvora i rezultata genetskih istraživanja sa druge strane.

 Korišćena literatura

 • Andrija Jovićević, Zeta i Lješkopolje, Beograd 1926.
 • Andrija Jovićević, Malesija, Beograd 1923.
 • Andrija Jovićević, Plavsko-Gusinjska oblast, Polimlje, Velika i Šekular, Beograd 1921.
 • Andrija Jovićević, Riječka Nahija, Beograd 1910.
 • Andrija Jovićević, Crnogorsko Primorje i Krajina, Beograd 1922.
 • Andrija Luburić, Drobnjaci, Beograd 1930.
 • Blažo Knežević, Vlastelinovići, Podgorica 2006.
 • Blažo A. Strugar, Strugari – bratstvo u Ceklinu 1450-1980, Cetinje 1983.
 • Bogdan Lalević i Ivan Protić, Vasojevići u turskoj granici, Beograd 1905.
 • Bogdan Lalević i Ivan Protić, Vasojevići u crnogorskoj granici, Beograd 1903.
 • Branko V. Kostić, Kostići – bratstvo u Ceklinu, Podgorica 2014.
 • Bratstvo Vukčević, Crnogorsko pleme Lješnjani (Vukčevići) – Lješanska nahija, Draževina 1910.
 • Vlado Đ. Duletić, Tragom prošlosti Duletića, Budva 2015.
 • Vojin S. Murišić, Kruševice (Svrčuge – Petijevići – Bijelići), Beograd 2000.
 • Vujanić, Jerković, Krtinić, Marinković, Knjiga o Macurama, Beograd 2014.
 • Vukašin Vučkov Šoškić, Šoškići iz Polimlja, Beograd 1995.
 • Vukota Miljanić, Akim Miljanić, Prezimena u Crnoj Gori, Beograd 2007.
 • Vule Knežević, Pleme Šaranci, Beograd 1961.
 • Dragan Krušić, Bratstvo Slavujevići (Matovići i Krušići) u prošlosti Banjana, Nikšić 2016.
 • Đorđe Ojdanić, (Ne)poznate Lubnice, Podgorica 2005.
 • Đurđica Petrović, Mataruge u kasnom srednjem veku, Cetinje 1977.
 • Ejup Mušović, Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara, Beograd 1979.
 • Zvonimir M. Mijušković, Pleme Pješivci – krajina Stare Crne Gore, Beograd 1984.
 • Zoran Mijbegović, Krtoljske priče, Tivat 2016.
 • Jovan B. Keković, Porijeklo i rodoslov Kekovića iz Zagarača, Podgorica 2013.
 • Jovan Vukomanović, Paštrovići, Cetinje 1960.
 • Jovan Vukomanović, Crmnica, Beograd 1988.
 • Jovan Erdeljanović, Bratonožići – pleme u crnogorskim Brdima, Beograd 1909.
 • Jovan Erdeljanović, Piperi, Beograd 1917.
 • Jovan Erdeljanović, Kuči, Beograd 1907.
 • Jovan Erdeljanović, Stara Crna Gora, Beograd 1926.
 • Jovan F. Ivanišević, Podlovćensko Cetinje, Cetinje, 1892.
 • Jovan F. Ivanišević, Putopis kroz Male Cuce, Cetinje, Javor 1891.
 • Kosto R. Perućica, Oputna Rudina, Beograd 1989.
 • Marko D. Obradović, Porijeklo i rodoslov Obradovića iz Lubnica, Andrijevica/Bijelo Polje 1995.
 • Marko Miljanov, Pleme Kuči u narodnoj priči i pjesmi, Beograd 1904.
 • Miladin Kontić, Pleme Pješivci sa istorijom bratstva Kontić, Beograd 1977.
 • Milan – Mišo Brajović, Pleme Bjelopavlići, Podgorica 2000.
 • Milan Peković, Nikšićka Župa, Beograd 1974.
 • Milan R. Milanović, Bajkove Kruševice, Beograd 1997.
 • Mileta Vojinović, Pljevaljski kraj – prošlost i poreklo stanovništva, Pljevlja 1997.
 • Milisav Lutovac, Bihor i Korita, Beograd 1967.
 • Milisav Lutovac, Rožaje i Štavica, Beograd 1960.
 • Milorad Joknić, Stanovništvo u pljevaljskom kraju, Pljevlja 2006.
 • Miloš K. Vojinović, Stotinu godina od iseljavanja muslimana iz Crne Gore za Tursku 1914-2014, Kolašin 2014.
 • Miloš K. Vojinović, Tadija B. Bošković, Popis domova u novim krajevima Kraljevine Crne Gore 1913. godine, Kolašin 2015.
 • Milun M. Šturanović, Ozrinići kraj Nikšića – prilozi za monografiju, Podgorica 2000.
 • Mirko Barjaktarović, Rovca, Titograd, 1984.
 • Mirko Vukićević, Vukićevići iz Trešnjeva i njihovi korijeni, Andrijevica 2015.
 • Momčilo Mićović, Banjani, Nikšić 2016.
 • Nebojša Drašković, Čevsko Zaljuće i Donji Kraj – sela u plemenu Ozrinići, Beograd 1999.
 • Nikola S. Vujačić, Bratstvo Vujačić, Trebinje, 1983.
 • Obrad Višnjić, Golija i Golijani, Trebinje, 1987.
 • Obren Blagojević, Piva, Beograd 1971.
 • Pavle Radusinović, Naselja Stare Crne Gore, Beograd 1985.
 • Petar Mrkonjić, Srednje Polimlje i Potarje u Novopazarskom sandžaku, Beograd 1905.
 • Petar Pejović, Ozrinići – pleme Stare Crne Gore, Beograd 2004.
 • Petar Šobajić, Bjelopavlići i Pješivci, Beograd 1923.
 • Petar Šobajić, Korjenići, Cetinje 1964.
 • Radoslav J. V. Vešović, Pleme Vasojevići, Sarajevo 1935.
 • Rade Vujisić, Bratstvo Vujisića, Podgorica 1998.
 • Radoje M. Uskoković, Iseljeni Nikšići, Beograd 1924.
 • Radojko Koprivica, Bratstvo Koprivice – porijeklo, sveštenici, Nikšić 2016.
 • Rajko Raosavljević, Morača, Rovca, Kolašin, Beograd 1989.
 • Sava Nakićenović, Boka, Beograd 1913.
 • Sava Pejović Treći, Protokol – Porijeklo Pejovića, Nikšić 2016.
 • Svetozar Tomić, Banjani, Beograd 1949.
 • Svetozar Tomić, Drobnjak, Beograd 1902.
 • Svetozar Tomić, Piva i Pivljani, Beograd 1949.
 • Slobodan Mišović, Stanovništvo pljevaljskog kraja, Pljevlja 2013.
 • Slobodan N. Kovačević, Grahovski Kovačevići kroz vekove i ratove, Priština 1998.
 • Stevan Popović, Rovca i Rovčani u itoriji i tradiciji, Nikšić 1997.
 • Stojan Karadžić, Vuk Šibalić, Drobnjak – porodice u Drobnjaku i njihovo porijeklo, II izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd 1997.
 • Tomo P. Oraovac, Arbanaško pitanje i srpsko pravo, Beograd 1913.
 • Čedomir S. Bulajić, Vilusi, Beograd 1994
 • Špiro Lučić, Ljetopis porodice Lučića i Parohije sutorinske od 1680. do 1930. godine, Herceg-Novi, 2000
 • Božidar A. Vukčević, Lješanska Nahija II, Kanada 2003.
 • Čedomir S. Bulajić, Rodoslov bratstva Bulajić, Beograd 1997.
 • Fadil M. Kardović, Porijeklo bratstva Kardovića, Novi Pazar 2010.
 • Jovo Medojević, Muslimani u bjelopoljskom kraju 1477-2002, Podgorica 2003.
 • Miloš Krivokapić i Saša Knežević, Prilog proučavanju porijekla stanovništva i antroponimije Orahovca (Boka Kotorska), Dubrovnik 2017.
 • Robert Elsie, The Tribes of Albania – History, Society and Culture, London/New York, 2015.
 • Veselin Konjević, Kazivanje Ahmet-bega Mušovića, Cetinje, 2017.
Share
Facebook komentari:

12 mišljenja na „Rodovi u Crnoj Gori prema narodnim predanjima

 1. Milo

  Bilo bi od koristi da nam savremeni mislioci objasne kako su to u Crnoj Gori u XIV vijeku živjeli Albanci, pored Srba. Jednostavno, zato što je, Albanija uspostavljena kao strani protektorat tek 1913.g. Ime nije dobila po dominantnim etničkim grupama, već po geografskoj odredice iz jezika stranih osnivača. Dvije najbrojnije etničke grupe, Gege i Toske, su se i tada i danas samoidentifikovale kao Šiptari. Po tome zovu i svoj sadašnji zajednički jezik. Dakle, Albanci su stanovnici današnje Albanije i jednostavno nisu mogli živjeti u Crnoj Gori. Dodatno, taj prostor je tada bio Zeta, pa potom Crna gora, a tek odskora postaje Crna Gora. Dakle, ta priča o porijeklu ima veliku rupu od samog početka. Dodatno, kakve povlastice dobijali Vlaški stočari od srpskih vladara, najbolje se vidi iz Dušanovog zakonika. Trebalo bi to imati u vidu, umjesto nagađanja.

  Odgovor
  1. Ivan Vukićević

   Izneli ste više netačnih tvrdnji.
   Najpre, Albanci sebe ne zovu Šiptarima, već Šćiptarima (Shqiptarët na albanskom). Šiptarima ih jedino nazivaju Srbi u novije vreme i to pre svega sa negativnom konotacijom. Srbi su Albance u prošlosti najčešće nazivali Arbanasima, da bi se naziv Arnauti ustalio za islamizirane Arbanase. Kasnije je pod uticajem naziva novoformirane države i za narod počeo da preovlađuje naziv Albanci. Nazivi Arbanasi i Albanci se paralelno koriste još od srednjeg veka, kako od strane Grka i Latina, tako i od strane Srba, i odnose se na etničku grupu, a ne na stanovnike oblasti ili države koja se zove Albanija kako tvrdite. U Albaniji je za vreme Nemanjića bilo dosta Srba, ali nikada nisu nazivani Albancima. Dakle, nazivi Albanci, Arbanasi i Šiptari su sinonimi u srpskom jeziku, i sva tri se odnose na sve pripadnike naroda koji sebe naziva Shqiptarët, isto kao što se i naziv Srbi odnosi na sve Srbe, a ne samo na Srbe iz Srbije. Reći da je nepravilno nazvati Albance u Crnoj Gori tim imenom samo zato što na svom jeziku sebe drugačije nazivaju je isto kao kad bi rekli da je nepravilno zvati Nemce tim imenom jer oni sebe nazivaju Deutsche. Međutim, iako za svoje stavove nemate bilo kakvo pokriće, vidim da pozivate druge da ih svega par minuta kasnije aminuju u botovskom maniru tako tipičnom za današnje vreme (ovo se odnosi na Jokanov komentar). Vrlo savremeno, nema šta.

   Odgovor
   1. Bogoljub

    Poštovani,
    Interesuje me na osnovu čega tvrdite da Lutovci (odnosno noviji sloj Pipera) je izmislio svog pretka Pipa da bi mogao da „svojata“ ime plemena? Vrlo je moguće i da je kapetan Gojko (koji je isto tako mogao doći iz oblasti Pilot ka Skadru, odnosno ka Lijevoj rijeci, a ne samo iz Pirota iz Srbije, što isto tvrde pojedina bratstva u Piperima, a što je zabeležio i Jovan Erdeljanović, a što je i verovatnije jer je u drugoj polovini 15tog veka Pirot već bio pod Osmanlijama), mogao doći u oblast kojoj su starosedeoci imali već ime Piperi, a on nazvao svog sina po njima, možda i iz zahvalnosti, ili nečeg drugog. Naravno ovo što iznosim je samo mogućnost, ali me zanima na osnovu čega ste zaključili da se sigurno radi o izmišljenom pretku, što ste ponovili više puta u radovima ovde. Kapetan Gojko je jedan od retkih „predaka“ koji nisu po priči ni iz kakve veće velikaške porodice, a koga su zabeležili i Bratonožići i Piperi. Takođe, isto me interesuje, da li znate kojoj genetici pripadaju Lazarevići u Piperima, koji isto tvrde da su od tog zajedničkog pretka i da je Lazar bio brat Vukotin, a sin Gojislava. U pitanju je noviji sloj Pipera, kako beleži Erdeljanović.

    Odgovor
    1. Ivan Vukićević

     Teoretski je sve moguće, pa i to da je Gojko (ili Gojak) zaista imao unuka Pipa. Ali sudeći po tome što postoje slični primeri u Crnoj Gori gde su doseljenici naknadno izmišljali pretke preko kojih su sebe proglašavali za osnivače plemena (recimo Abramovići i Milići u Bjelicama spominju pretka Bjelana), čisto sumljam da je Pipo iz rodoslova Lutovaca ikada postojao. Tim pre što je taj rodoslov i inače vrlo problematičan jer njime Lutovci svojataju i Crnce i Mrke za koje se pouzdano zna da su drugačijeg porekla (za Mrke je to i genetski potvrđeno). Tako je Mrkoje (navodni rodonačelnik Mrka) u rodoslovu Lutovaca naveden kao Pipov brat, dok je Simo zvani Crni (navodni rodonačelnik Crnaca) naveden kao Pipov unuk. Očigledno se radi o naknadnim izmenama u rodoslovu čiji je cilj stvaranje plemenskog jedinstva između tri najveće grupe bratstava – Lutovaca, Crnaca i Mrka.

     Odgovor
     1. Bogoljub

      Poznajem taj rodoslov i tu se apsolutno slažem sa Vama. Da je rodoslov naknadno proširen da bi uključili Crnce i Mrke, to je gotovo sigurno. Svibnjani bi, ako se ne varam, potpali onda pod Lutovce koji su I2? Ali za Gojka (Gojak) mi je čudno, jer uglavnom se priče vezuju baš za visoko plemstvo, u smislu Nemanjići, Mrnjavčevići i slično, a Gojko je bio po predanju kapetan, eventualno upravnik grada Pirota (naveo sam gore, iskreno i ja više naginjem ka Pilotu ka Skadru nego ka Pirotu zbog vremenskog perioda). Pak, što se tiče rodoslova, na osnovu toga što ste naveli, više mi deluju problematičnije te bočne grane koje idu ka Mrkama, nego ove što nastavljaju dalje ka Lutovcima. U svakom slučaju, nadam se samo da nisam ostavio „kritizerski“ utisak sa ovim pitanjima, jer mi to nije bila namera, nego jer sam čitao neke stvari, a vidim da znate dosta pa me zanimaju novije informacije o ovoj problematici.

     2. Ivan Vukićević Autor članka

      Daleko od toga, Vaše pitanje je sasvim na mestu. Zbog konciznosti nisam mogao da ulazim u sve detalje u tekstu, ali zato su tu komentari da pokušam da odgovorim na sva eventualna pitanja. Navešću još jedan razlog koji nisam prethodno spomenuo zbog kog mislim da Pipo nije postojao. Gojko je prema rodoslovu imao samo jednog sina – Nikolu, dok je Nikola pored Pipa imao Mrkoja i još jednog kome se ne zna ime. Kako je dokazano da Mrkoje nije postojao, a ime Pipo je sumljivo iz razloga koje sam već naveo, rekao bih da je ceo taj pas izmišljen. Rodoslov je dosta pouzdan kada je u pitanju potomstvo Gojislava i Đurka, dok ranije pasove treba uzeti sa velikom rezervom.
      Pod pretpostavkom da su testirani Božovići iz Ibarskog Kolašina zaista od Božovića iz Pipera kako glasi njihovo predanje, onda bi trebalo da svi Lutovci pripadaju I2-PH908 grani uključujući i Svibljane. S obzirom da se radi o vrlo razgranatom rodu, verujem da nećemo dugo čekati dok ne dobijemo definitivnu potvrdu.

 2. Zdravko

  Pozdrav,
  Sviđa mi se Vaš tekst o rodovima , i sve ove dileme i problemi koji se pojavljuju kroz predanja , tako da bez čvrstih dokaza sve treba uzimati sa rezervom.Inače pratim Vaše tekstove na portalu i vrlo sam zadovoljan.
  Interesuje me kako ste razvrstavali prezimena , pošto se moje ne pojavljuje , a vuče korene iz tog podneblja.
  Očekujući odgovor ,zahvaljujem se na uloženom trudu i srdačno Vas pozdravljam.
  Zdravko Roćen

  Odgovor
  1. Ivan Vukićević Autor članka

   Zdravko, u tekstu su navedeni isključivo rodovi koji su početkom prošlog veka imali najmanje 20 kuća, međutim promaklo mi je navedem Vaše bratstvo iako je Roćena samo u Bršnu kod Nikšića bilo 20-ak kuća. Dopunio sam tekst, tako da su Roćeni sada navedeni u tabeli i prikazani na karti, konkretno u zaseoku Orašac (selo Rasova u Šarancima) gde su Roćeni bili jedino bratstvo. Hvala Vam na odličnom pitanju!

   Odgovor
 3. Dragutin Vučinić

  Nabrajatez ovde, u vašem radu, bratstva, tj. Rodove sa preko 20 porodica… izostavili ste rod u Piperima, odnosno u Rogamima, od 33 porodice- koliko ih je pobrojao Dr. Jovan Erdeljanović, naime radi se o bratstvu Vučinići ( sa trbuščićima Nenadićii, Cekovima i Veljovići) i bratstvu Vukanovići ( Blažićii ili Todići i Božarići) koji potiču od zajeddnićkog pretka u prvom koljenu- oca Raška! Proučavaju preglednu mapu najvećih rodova u Crnoj Gori vidim da u Rogamima 4/5 teritorije zauzimaju Rajkovići i Stamatovići (navedeni pod rednim br.135) i u skoro samom sjevero-istočnomom uglu navodite rod Mladenoviće (navedenim por red. br 110) ?!? Proučavam porijeklo ovog roda- bratstva (pošto mu i sam pripadam) ali nikad od nikog u bratstvu, selu Rogamima i Piperima nisam čuo za taj podatak- Mladenovići, bez Raškovića sa 33 porodice 1906.g. znam da je ovo ogroman projekat, ali lupati kao Maksimalno po diviziji nije rješenje.

  Odgovor
  1. Ivan Vukićević Autor članka

   Dragutine, pre nego što za nekoga kažete da „lupa maksimalno po diviziji“, bolje proučite prvo tematiku. Na karti koju spominjete nisu prikazana bratstva, već isključivo rodovi prema narodnim predanjima, kao što i piše u naslovu karte. Bratstvo je jedno (recimo Vučinići), a rod obuhvata jedno ili najčešće više bratstava. Vučinići su prema predanju od Balevića iz Bratonožića, a Bratonožići su prema predanju od vlastele Brankovića. Najstarije poznato prezime Brankovića jeste Mladenović (rodonačelnik Brankovića je Branko Mladenović), a na karti su navedena nastariji nazivi rodova. Shodno tome u Rogamima su prikazani Mladenovići, a ne Brankovići, Bratonožići, Balevići ili Vučinići. Takođe, kod Mladenovića na karti možete da vidite zvezdicu kojom su označeni rodovi koji su prema predanju od vlastele, a o njima sam detaljnije pisao u tekstu o vlasteli što sam i spomenuo u ovom tekstu. Međutim, onima koji ne vide niti žele da vide dalje od svoje kuće i svog sela ništa ne vredi. Samo, u Crnoj Gori se nekada barem pazilo za svaku izgovorenu reč, ali to očigledno više nije slučaj.

   Odgovor
 4. Stjepan

  Genetska istraživanja bi trebala biti lijek za ludu mitomaniju i glupe mitomane ali izgleda da na našim prosorima ljekovi ne djeluju. Čak naprotiv.Primjećuje se da potomci konverita genetska istraživanja uvlače u svoje primitivne mitove. Od njih saznajemo da su od plemena,naroda i nacije Srba nastali : Vlasi katunari kojekakve genetike, Arbanasi i njihova plemena u CG, razni ostataci Ilira,kelta i tračana, slaveni sa sjevera,Hrvati svi osim čakavaca,Bošnjaci,Makedonci,Crnogorci itd,katolici,pravoslavci i muslimani bivše Juge. Daklem u osnovi zbrojiš genetiku kruške ,visibabe,konja i žabe(abraka dabraka) i dobiješ Srbina s dna kace.

  Odgovor

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

11 + 2 =