Srbi i turska genetika

PIŠE: Aleksandar Nevski

U mnogih Srba postoji uvriježeno mišljenje da je srpski narod genetski veoma blizak turskome narodu. Takve tvrdnje čujah desetinama, ako ne i stotinama puta od raznih ljudi, poput čuvene „Turci su nas pravili petsto godina“. Ovakvo mišljenje se objašnjava viševjekovnim ropstvom pod Turcima i naročito takozvanim „pravom prve bračne noći“.

Ranije ovakve stavove zastupahu i pojedini Hrvati, nenaklonjeni srpskome narodu, dok su danas pojedinci muslimanske vjeroispovjesti i našega jezika glavni zastupnici stava da su „Srbi genetski Turci“.
Pogledajte malo po mreži, gdje god se pojavi pogodna tema i nađu sagovornici Srbi i Muslimani počinju uzajamne optužbe da su oni drugi „Turci“. Evo na primjer šta se veli za Srbe: „Sloveni duhom, Turci genotipom…“ ili „pa čovječe vi srbi ste veći turčini od turaka… trebaš se ponosit time da ti je nekog dedu napravio turski beg.“ Ovakvih i sličnih pisanija na mreži ima na stotine, kao i obratnih, gdje Srbi Muslimane nazivaju Turcima.

Miješanja sa Turcima je svakako bilo; nemoguće je da Turci tokom svojega boravka nijesu ostavili nikakva traga u genetici balkanskih naroda. Pitanje je samo u kojoj mjeri, značajnoj, ili ne. Najbolji način da se utvrdi pravo činjenično stanje, šta je istina u svem tom su genetska istraživanja i primjena matematike na ih nalaze. Ona mogu dati mnogo bolji odgovor od jalovih prepucavanja, nadgornjavanja i vrijeđanja na mreži.

Prvi način poređenja srpske i turske genetike se može izvesti preko muških loza, odnosno preko Y hromozoma, koji se prenosi sa oca na sina. Ako su Turci znatnije uticali na srpsku genetiku, to su činili preko muških loza, a ne preko ženskih. Koji bi Turčin bio dao svoju kćer hrišćanskome kmetu i bjedniku, nevjerniku i zakonskome građaninu drugoga reda? Koji pri tom ne smije jahati konja niti posjedovati oružje i mora ustati u prisustvu Turčina, i skloniti mu se s puta, ako se susretnu. Ukoliko su „pravo prve bračne noći“ i slična nasilja nad srpskima ženama zaista znatno uticala na srpsku genetiku, trebala bi se očekivati znatna sličnost u učešću Y-haploskupina u Srba i Turaka. Jer bi onda „Srbi“ kojima bi pravi očevi bili Turci morali pripadati haploskupinama svojih bioloških očeva, kao i njihovi današnji potomci po muškoj lozi.

Evo uporednih podataka rasporeda haploskupina u Srba, Turaka i Italijana sa stranice Eupedije (http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml):

eupedia

Vidimo da je sastav haploskupina u Srba i Turaka veoma različit. Najčešća muška loza u Srba I2a je u Turaka vrlo slabo zastupljena. Raskorak u učestalosti vidimo i u drugih loza, recimo kod I1 i kod G-a, zatim kod loza J1 i J2.

Neko bi mogao reći da ipak postoje velika preklapanja Srba i Turaka u učestalostih pojedinih loza, recimo da je u Srba R1b 8% a u Turaka 16%. Kada se sva ovakva preklapanja saberu, dobija se:
1 + 4 + 0.5 + 7.5 + 8 + 2 + 8 + 0.5 + 11 + 1 + 1.5 + 2 = 47%
47% nije mali broj, ali se ipak mora reći da recimo turski R1b ne mora biti isti kao srpski R1b, odnosno da srpski ne mora biti „potomak“ turskoga. Još nešto, ako na isti način saberemo preklapanja Italijana i Turaka, dobija se 1 + 3 + 0.5 + 4 + 16 + 9 + 15.5 + 3 + 11 + 2.5 = 65.5%, što je daleko više nego preklapanje Srba sa Turcima! A turske vojske i vladavine u Italiji nije bilo, ako se izuzme tursko privremeno osvajanje Otranta i pljačkanje još nekolikih južnoitalijanskih priobalnih gradova 1480. godine.

Ipak, mi sada ne možemo pouzdano tvrditi da recimo, svi srpski pripadnici loze N ne potiču od turskih pripadnika iste loze. To ne možemo nepobitno tvrditi dok ne utvrdimo tačnije grane i podgrane raznih loza kojih ima u značajnom postotku i u Srba i u Turaka. Tako da se samim poređenjem muških loza (bez dubljega poznavanja grana i podgrana istih) ne može potvrditi ili opovrgnuti veći genetski uticaj Turaka na Srbe preko „prava prve bračne noći“. Ono što je do sada utvrđeno od ogranaka raznih muških loza nije pokazalo povezanost sa Turcima, mada se ne može isključiti mogućnost nalaženja haplotipova koji sa njima imaju veze.

Za bolje poređenje nam je potreban drugačiji, opštiji pristup, pristup preko opšte genetike, koja se nalazi na preostale 22 dvojke ljudskih hromozoma, koje se nasljeđuju od svih predaka, i muških i ženskih. Naime, već nekoliko godina se rade ispitivanja koja čitaju vrijednosti na tačno utvrđenih mjestah (koja se nazivaju SNP-ovi) na svih hromozomah. Tako se u FTDNA radi ispitivanje koje daje vrijednosti na oko 700 hiljada mjesta. Njihovim upoređivanjem se može dobiti mnogo jasnija slika o srodstvu ili nesrodstvu pojedinih naroda i stanovništava nego što se to može postići poređenjem muških loza.

Takva poređenja se vrše na više mjesta na internetu, sada postoje tri poduhvata koja se bave poređenjem genetike evropskih (i ne samo evropskih) naroda. Poređenje se vrši parče po parče svakoga hromozoma, utvrđuje se kojemu uzornome stanovništvu je najbliže. Za različite skupove uzornih stanovništava postoje različiti računači. Evo primjera, računač pod nazivom „world 13“ sa poduhvata „Dodekad“ (http://dodecad.blogspot.com/), kojega odabrah zato što tu imam prosjek šestorih Srba:
Tu su, između ostalih, uzorna stanovništva iz oblasti: „Sredozemlje, Sjeverna Evropa, Jugozapadna Azija, Zapadna Azija“ i još nekolika dalja od Evrope, koja nijesu značajna za naše poređenje.
To se vidi na tablici:

dodecad

Kao što vidimo, po ovom računaču je u Srba najzastupljenija genetika Sjeverne Evrope (44.4%) dok je iste u Turaka samo 8.3%. U Rusa ona iznosi čak 70.5%, dok je u Nijemaca 59.2%, a u Italijana iz Srednje Italije samo 22.2%.
U Turaka je najzastupljenija genetika Zapadne Azije (40.1%) dok je ista u Srba 15%, u Srednjih Italijana 20.5%, a u Nijemaca 7.3%. I na ovom primjeru se vidi da su Italijani genetski bliži Turkom nego li mi, iako oni tamo nijesu primjenjivali „pravo prve bračne noći“!
Ovakvih računača ima na mreži nekoliko desetina, sa raznima uzornima stanovništvima. I svuda je u Srba najzastupljenija genetika Sjeverne Evrope (koja se ponegdje pojavljuje i pod imenom Atlantik-Baltik), dok je u Turaka najzastupljenija genetika Zapadne Azije, odnosno Kavkaza.
Navešću još jedan primjer, računač „weac2“, sa slikovitim prikazom ishoda Srba, Turaka, Sjevernih Italijana i još nekih naroda (za poređenje):

tabela, nevski, 3

Ovdje se vidi da su po ovom računaču i Sjeverni Italijani genetski bliži Turkom nego li Srbi.

A sada prelazimo na sasvim drugačiji postupak poređenja genetike raznih stanovništava. Statističkim postupkom koji se naziva „Proučavanje glavnih sastojaka“ (engl. PCA – Principal component analysis) se određuju takozvane glavne ose raznolikosti. Neću ulaziti u objašnjavanje šta one tačno predstavljaju niti kako se računaju, jer bi nas to previše skrenulo sa predmeta članka. Glavne ose su pogodne jer mogu slikovito prikazati međusobne odnose raznih stanovništava, izvukavši iz ogromnih skupova podataka ono što je bitno i razlučivši ga od šuma.

grafika, nevski, 1

grafika, nevski, 2

Na prvoj slici se vide zajedno ose 1 i 2 a na drugoj ose 1 i 3. Tu se vidi da su Srbi (označeni bijelom strelicom), dosta daleko od Turaka (označenih ljubičastom strelicom). Srbi su u okruženju evropskih naroda, dok su Turci u blizini drugih Bliskoistočnjaka. I ovdje je, kao i svugdje drugdje, vidljivo da su Srednji Italijani (Toskanci) bliži Turkom nego mi. Na raspolaganju za ovaj proračun imah četiri srpska uzorka, dok Turke predstavljahu 19 turskih uzoraka iz Zbirke genetičara Behara. Svi oni su iz središnjega dijela Turske, iz oblasti Kapadokije. Beharov izbor Kapadokije za uzimanje turskih uzoraka je odličan, pošto su Turci tamo znatno manje pomiješani sa muslimanskima doseljenicima sa Balkana i drugih zemalja islamskoga svijeta. Na taj način imamo znatno izvornije Turke nego da su uzimani na primjer iz Istambula. Ishodi ispitivanja bi bili sasvim drugačiji i netačniji da smo srpske ishode poredili sa nekim kome je baba iz Bosne ili iz Novoga Pazara.

Gornje slike su odlične da se uoči genetska razlika između Marokanaca i Španaca, koje poput Srba već dugo bije glas da su se navodno mnogo miješali sa svojima islamskima zavojevačima, koji su u Španiji boravili ne petsto, nego čak 781-u godinu (od 711 do 1492)!

Takođe, postoji računski postupak kojim se može utvrditi gdje se zadati genetski uzorak nalazi u odnosu na genetike dvaju (ili triju) zadatih naroda. To možemo, na primjer, upotrijebiti da vidimo gdje se dostupni uzorci Srba nalaze između Francuza i Turaka. Ubacivši u proračun jedan od srpskih uzoraka u mojem posjedu dobijam:

Francuzi 89.12% – Turci 10.88%, procjena odstupanja = 3.05
Ako za istoga Srbina upotrijebim Orkadijce i Saudijce, dobijam: Orkadijci 85.69% – Saudijci 14.31%, procjena odstupanja = 3.75. Orkadijci su stanovnici Orknijskih Ostrva, sjeverno od Škotske, i predstavljaju mješavinu Kelta i Skandinavaca. Često se koriste u genetskih istraživanjih kao uzorno stanovništvo Sjeverozapadne Evrope.
Evo još nekoliko dvojaka i trojaka, gdje se Srbi dobro uklapaju (imaju malu procjenu odstupanja).

Orkadijci 80.75% – Druzi 19.25%, procjena odstupanja = 0.43
Francuzi 89.31% – Adigejci 10.69%, procjena odstupanja = 1.56
Francuzi 90.92% – Iranci 9.08%, procjena odstupanja = 2.91
Orkadijci 82.67% – Palestinci 17.33%, procjena odstupanja = 3.44
Francuzi 94.59% – Palestinci 5.41%, procjena odstupanja = 5.52

Evi i primjera gdje se Srbi vrlo teško uklapaju: Finci-Turci (M=42.69%, y=0.577, procjena odstupanja = 26.66 (dosta visoka). To jednostavno znači da se srpska genetika ne može predstaviti kao mješavina Finaca i Turaka.

Evo i nekolikih trojaka, svih sa niskom procjenom odstupanja:

Bjelorusi 47.34% – Franc. Baski 31.86% – Jermeni 20.80%, procjena odstupanja = 1.552
Orkadijci 81.47% – Jermeni 12.46% – Saudijci 6.07%, procjena odstupanja = 1.694
Litvanci 56.06% – Sardinijci 23.61% – Jermeni 20.33%, procjena odstupanja = 2.689
Britanci (Kornvol) 66.46% – Kiprani 21.27% – Litvanci 12.27%, procjena odstupanja = 3.403
Mađari 76.75% – Toskanci 21.91% – Turci 1.34%, procjena odstupanja = 3.426
Bjelorusi 49.57% – Toskanci 49.33% – Gruzini 1.10%, procjena odstupanja = 3.467
Mađari 46.11% – Francuzi 45.80% – Jermeni 8.09%, procjena odstupanja = 3.477
Toskanci 48.51% – Bjelorusi 31.80% – Ukrainci 19.68%, procjena odstupanja = 3.556
Orkadijci 60.90% – Toskanci 35.46% – Iranci 3.65%, procjena odstupanja = 5.067

Mislim da su gornji primjeri dovoljni da se stekne jasniji uvid o položaju srpske genetike u odnosu na genetike drugih evropskih naroda.

Kome prethodna poređenja srpske i turske genetike nijesu dovoljna, evo još jednoga pristupa. Pokušah utvrditi prosječan broj zajedničkih odsječaka na hromozomah između Srba i drugih naroda. Zajednički odsječci, ukoliko su veće dužine, obično predstavljaju genetske podatke koji su naslijeđeni od zajedničkoga pretka. Što je odsječak duži, to je vjerovatnije da je predak živio skorije.
Zajedničkih odsječaka većih od 10 centimorgana (cM – jedinica za dužinu ih) nijesam našao, čak ni između samih Srba međusobno. Da ih je bilo, oni bi vjerovatno predstavljali zajedničke pretke u posljednjih 500 godina.
Evo šta nađoh od odsječaka dužine od 4 do 10 cM (koji bi najvjerovatnije trebali poticati od zajedničkoga pretka starosti od 500 do 1500 godina):

Prosječan broj zajedničkih odsječaka, prosječna dužina u cM.
Srbi – Srbi 4.00 4.95 cM
Rumuni – Srbi 2.50 5.15 cM
Bugari – Srbi 2.47 4.89 cM
Mađari – Srbi 2.30 4.78 cM
Rusi – Srbi 2.27 5.00 cM
Bjelorusi – Srbi 2.26 4.66 cM
Ukrainci – Srbi 2.00 4.76 cM
Toskanci – Srbi 1.80 4.67 cM
Francuzi – Srbi 1.57 4.70 cM
Orkadijci – Srbi 1.57 4.89 cM
Sjev Italijani – Srbi 1.37 4.98 cM
Turci – Srbi 1.09 4.92 cM
Čečeni – Srbi 1.03 4.62 cM
Kiprani – Srbi 0.97 4.67 cM
Jermeni – Srbi 0.97 5.01 cM
Gruzini – Srbi 0.87 4.70 cM
Saudijci – Srbi 0.87 4.51 cM

Turci – Turci 1.25 4.92 cM
Bugari – Turci 1.22 4.80 cM
Rumuni – Turci 1.19 4.77 cM
Orkadijci – Turci 1.13 4.71 cM
Čečeni – Turci 1.12 4.75 cM
Toskanci – Turci 1.09 4.67 cM
Mađari – Turci 1.09 4.64 cM
Srbi – Turci 1.09 4.92 cM
Kiprani – Turci 1.08 4.76 cM
Gruzini – Turci 1.08 4.72 cM
Jermeni – Turci 1.08 4.81 cM
Ukrainci – Turci 1.07 4.77 cM
Bjelorusi – Turci 1.06 4.76 cM
Sjev Italijani – Turci 1.05 4.86 cM
Rusi – Turci 1.00 4.59 cM
Francuzi – Turci 0.96 4.75 cM
Saudijci – Turci 0.70 4.73 cM

Kao što se iz priloženoga vidi, nema potvrde bilo kakve naročite bliskosti Srba i Turaka ni po ovom mjerilu.
Ovaj postupak određivanja zajedničkih djelova hromozoma je napravljen na brzinu, za svega oko dan vremena, i nije uporediv sa sličnima radovima činjenima u svijetu, za koje vjerujem da su rađeni savršenijima i boljima postupcima od ovoga. Uz to je rađen na manjem broju SNP-ova, oko 292 hiljade, pošto je samo toliko zajedničko za uzorke iz različitih zbiraka, što može dovesti do značajnoga broja lažnih zajedničkih odsječaka.

Što se tiče takozvanoga „prava prve bračne noći“, među Srbima glavnoga uzroka za vjerovanje da su „Srbi genetski Turci“, ono nikada nije bilo zakonsko pravo bilo kojega turskoga zemljoposjednika ili oblastna gospodara. Ovakvih nasilništava i obesti (protivnih tadašnjemu turskome zakonu) je svakako bilo, ali je opet pitanje u kojoj mjeri. Uz to, srpski kmetovi su odlično znali kako nastaju djeca, ma koliko da su bili nepismeni i prosti. I znali su isto tako kako se riješiti djece za koju nijesu bili sigurni da su njihova. Više puta slušah stare ljude koji mi kazivahu predanja iz turskoga vremena o sudbini takve novorođenčadi.

Na kraju bih se osvrnuo na tvrdnje da su Srbi pod Turcima bili 500 godina. To nije tačno čak ni za najjužniji veći grad u Srbiji, Vranje, koje ne mogaše biti duže od 489 godina, čak i ako uzmemo da je turska vlast nad njim uspostavljena odmah po Kosovskoj bici (a nije). Sjeverni dijelovi Srbije do Save i Dunava (sa Šumadijom i velikim Pomoravljem) nijesu bili pod Turcima ni 350 godina, jer su pod tursku vlast pali tek padom Smedereva 1459 godine. A bez Turaka je ova oblast bila i od 1718 do 1739, kada je bila pod vlašću Austrije. Beograd pod Turcima nije bio ni 300 godina, jer je pao pod Turke tek 1521.

AUTOR: Aleksandar Nevski

Share
Facebook komentari:

49 mišljenja na „Srbi i turska genetika

 1. Nevit

  Možda će nekima izgledati čudno ali više Turci imaju naših gena nego mi njihovih. Kao prvo mnoga srpska (muška) deca su odvođena u janičare, oni su od malih nogu učeni da budu turski vojnici, pravi Muslimani, i tako nesvesni svog porekla pravili kasnije su decu Turkinjama , i tako prenosili srpsku Y-DNA genetiku. Srbi su takođe Turcima „davali“ i žensku, odnosno mtDNA genetiku, tako što su srpske žene odvođene u harem gde su rađale male „Turke“ za slutane, međutim Srbi su Turcima najviše genetike „poklonili“ nakon propasti Osmanskog carstva, kada je oko 300 000 islamizovanih Srba proterano iz tada oslobođene Srbije, većina ih je našla utočište u današnjoj Turskoj.
  Većina Srba ima I2a haplogrupu (balkansku originalnu), nju su imali stari Iliri i Tračani, dok većina Turaka ima J2 haplogrupu (haplogrupa pre turskog stanovništva Anadolije) ovu haplogrupu takođe imaju najviše Grci, Bugari i Vlasi i u velikoj meri Albanci, Makedonci i Rumuni, a znamo da je dosta Vlaha primilo srpski identitet, pa otuda i nama J2 hg, dakle nema veze sa „pravom prve bračne noći“. Što se tiče R1b hg, nju smo direktno nasledili od Kelta i germanskih plemena koja su ranije živela u Srbiji,Turci R1b imaju od Hetita (starog i jedinog svetloputog naroda u Anadoliji), dakle naša R1b i turska nemaju veze jedno sa drugim. Jedino što su Turci doneli na Balkan od genetike jeste J1 hg, to je jedina hg kod Srba koja nije bila na ovim prostorima pre turskog osvajanja, međutim Srbi je imaju svega 0.5% a npr. Bosanski Muslimani 4% a Albanci čak oko 11%….
  Suma sumarum, Srbi i Turci imaju jako malo genetičke sličnosti i to uglavnom zbog srpskog porekla današnjih Turaka.

  Odgovor
  1. Rastislav

   „Većina Srba ima I2a haplogrupu (balkansku originalnu), nju su imali stari Iliri i Tračani.“ Neispravno, I2a je srednje evropska haplogrupa koju su uz R1a doveli stari Srbi na ovaj prostor, objašnjeno u članku na ovoj stranici. E-V13 ili E grupa je Ilirska, Tračanska i Grčka, kolektivno mogla biti nazvana vlaškom ili balkanskom starosjedilačkom grupom.

   Odgovor
   1. rakočević miroslav

    RASTISLAVE, IPAK MISLIM DA JE I2a1b (ranije I2a2) PO UČESTAČLOSTI (%) izvorno dinarsko- podunavska ili ilirska haplogrupa, a po brojnosti nosilaca ( NE PO UČESTALOSTI( %) sjveroistočna (slavenska) haplogrupa, a E haplogrupa (V-13) sjevernoafrička (berberska- maroko, tunis, alžir,libija), J2 grekonadolska , jevrejska, a J1 arapska .

    Odgovor
   2. Dejan

    Ha, ha, ha. Rastislave, Rastaman-e, za bilo kakve tvrdnje, pogotovo ove bez ikakvog smisla, logike i dokaza, morao bi da prvo dodjes do nekih nalaza pa tek onda da izbacujes nekakve izjave koji imaju smisla.
    Evo nekih pitanja koja trebas sebi da postavis.
    – Sta ili ko su Srbi? Kada i gde je doslo do okupljanja u naciju plemena koja cine taj narod.
    – Sta ili ko su Iliri? Kada i gde je doslo do okupljanja u naciju plemena koja cine taj narod.
    _ Sta ili ko su bili Tracani? Kada i gde je doslo do okupljanja u naciju plemena koja cine taj narod.
    Za stvaranje jednog naroda, neophodna je zajednicka istorija, kultura, jezik i vera. Oko tih stvari se plemena ili ti rodovi, se udruzuju u zajednicku drzavu.

    Ajd sad ponovo razmisli o tome sta si napisao. Pre mislim Rastislave da ti nisi Rastislav, vec da si Ljatif ili Ramuš najverovatnije.

    Odgovor
  2. miljko

   Ovom odličnom komentaru moram dodati jednu istinu koja se krije u našem narodu već vekovima! Nakon korišćenja „begovskog prava prve noći“ kod udaje mladih Srpkinja, PRVOROĐENO DETE SE UVEK, BEZ OBZIRA NA VREME ROĐENJA (nakon 9 meseci ili malo kasnije) RITUALNO PRELAMALO PREKO KOLENA i sahranjivalo uz ogradu okućnice! Srbi su tako čuvali gene od azijatskih zveri i makar malo dostojanstva, čineći, ipak, veliki greh ubistva. Nemice su, pak, od 1941. do 1946. rodile mnogo dece sa Srbima koji su bili u radnim logorima.

   Odgovor
 2. Nevermajnd

  Tzv. pravo prve bračne noći NIKAD nije postojalo u Turskoj. Štaviše jedini slučaj kad je Srbin, Grk, Jermenin, Jevrejin, Latin u Otomanskoj imperiji saslušavan kod kadije a nije automatski ubijan ako bi ubio muslimana („Turčina“) bio je u slučaju da je „nevernik“ branio svoju žensku čeljad (izričito se navode majka, sestra, polusestra po ocu, tetka po ocu, žena i kći) od napada beščasnika (pa makar oni bili i muslimani).

  Dakle, samo kod branjenja časti postojala je makar mogućnost da nemusliman plati samo krvninu i ne bude ubijen za ubistvo muslimana. Za svako drugo ubistvo koje nemusliman izvrši nad muslimanom, on je automatski osuđivan na smrt.

  Zapravo, Ius primae noctis je postojao kao deo običajnog prava isključivo u nekoliko rimokatoličkih država (nikad u pravoslavnoj Vizantiji, starosrpskoj državi ili Rusiji, niti kod bilo kojih protestanata, a naravno en ni kod svih, nego samo nekih rimokatolika — npr, nikad u Poljskoj, Švajcarskoj, većem delu Francuske i Portugalu, ali da u većini Italije i delovima Francuske i Španije i vrlo kratko u Mađarskoj).

  Odgovor
 3. Dejan

  Veoma detaljno i stručno objašnjeno.Bitno je napomenuti da je Halpotip R1b dominantan u zapadnoj evropi,što se pripisuje Keltima,pa tako i Keltima koji su živjeli kod nas.Istraživanja bi trebalo nastaviti u pravcu eventualne povezanosti R1b,kod nas,u Evropi i Turskoj,kako bi se ustanovilo dali su Hetiti(R1b) zaista direktni genetski preci zapadnih evropljana roda R1b.?

  Odgovor
 4. Sanjin Selimović

  Ljudi ne razumiju da u našem predanju odrednica Turčin nije značila anatolskog stanovnika tj. etničkog Turčina, nego štoviše isključivo domaćeg muslimana, u svakom slučaju istorodnika po jeziku i porijeklu, pretka današnjih Muslimana tj. Bošnjaka. O tome je pisano na stotine i stotine hronika, gdje se veoma detaljno opisuje šta je u narodu značila oznaka Turčin, a šta Turkuša tj. Osmanlija, potonje isključivo kao oznaka za etničkog Turčina. Napadi na žene i kćeri su sigurno postojali, takav je bio vijek svugdje u Evropi, ali većinom od domaćih muslimana, a ne od etničkih Turaka, jel tih nije ni bilo, pokrajine su mogli držati samo janjičari, takav je bio zakon sultana, zarad etabliranja svoje loze i zbog straha od konkurencije drugih etničko turskih plemenskih kuća. Kod nas čak isključivo oni sa ovih prostora koji su vladali jezikom da bi mogli da izvršavaju od porte danu vlast. Tako da tvrdnja da su nekog „Turci“ pravili petsto godina, ne znači ništa drugo nego da se isto stanovništvo pravilo sa istim stanovništom, jer krv nije voda, bila hriscanska ili muslimanska, ona ostaje ista.

  Odgovor
  1. Vlado Vulović

   To se odavno zna, problem raskola nije narod, nego vera. U srpskom mentalitetu dan danas postoji uvrezeno misljenje da Srbin moze biti samo pravoslavac, tako da ce neobrazovan seljak pre da prihvati Arapina pravoslavca ili cak i Afrikanca kao Srbina nego sopstveni narod i krv, samo zato jer nije grcke vere.

   Odgovor
   1. pera

    Što se čudiš, pa svaki pravoslavac ima više zajedničkog sa nekim pravoslavnim arapinom nego npr. sa tobom. A to što ti još uvek ne razumeš šta znači biti pravoslavan, to je tvoj problem. Eto čega zajedničkog ima između nas dvojice kad smo skroz različitih pogleda na svet, iako smo iste krvi i jezika. A ti iste krvi i jezika (hrvati i poturice) su klali pravoslavce dok ni jedan pravoslavni arapin ili nemac to nikada nije činio.

    Odgovor
    1. PRAVI SRBIN

     Ali su nas klali pravoslavni Bugari, a blizeg naroda od Bugarskog Srbin nema (iskljucimo li rodjake Hrvate i Bosnjake), stovise Bugari su osnovali ono sto se smatra slovenskim pravoslavljem kojemu i mi pripadamo, zajedno sa cirilicom (Ciril i Metodije su stvorili glagoljicu a ne cirilicu, sto malo ljudi zna). Religija se menja kao trpeza, i knez Mutimir je primio pravoslavlje i prenio ga na svoj narod Srba, te napustio veru svojih srpskih predaka, jer mu je vizantijski Grk drzao noz pod vratom, sigurno je nije napustio jer je vidio nesto bolje od onoga sto mu je njegovo staro srpstvo i tradicija predaka dala (srpska Slava, Vidovdan, Koleda, Kupala sve su to srpske izvorne tradicije, koje je pravoslavlje samo opisalo a ne stvorilo da bi se omililo narodu). Za mene ce rod i krv uvek biti iznad reci i vode, kao sto svakom Srbinu ima da bude, jer samo tako cemo kao Srbi opstati.

     Odgovor
     1. Luka

      „Pravi Srbin“, porijeklo Glagoljice nije znanstveno dokazano da potječe od Ćirila i Metoda, već ima dobro utemeljenih znanstvenih teorija kako je mnogo starija i potjece iz starijih, grafički bliskih, alfabetskih sistema. Što se tiče ćirilice, upravo samo ime (Ćiril), ali i geografski prostor, upučuje da je vjerojatno upravo taj alfabet bio „izmišljen“ tj. prilagođen od strane tih svećenika, Slavenskom jeziku i abecedi.

     2. alija1971

      Svakakvi gluposti ima. ali to da bar 1/3 Srba i tzv. istočni Turci nisu isti narod je budalaština. pa Bugari su tursko-tatarski narod. Sinovi Jafetovi su; Kinezi, Turci, Rusi, Srbi, Mongoli, Indijci (Cigani), veći dio Germana, Slavena itd. I to su najbrojniji, ali i najratoborniji i najkrvoločniji narodi – genetske ubice.

      Se’id b. el-Musejjib rhm., je rekao: „Nuh (Noa) a.s., je imao trojicu sinova: Sama, Hama i Jafesa. Potomci Samovi su Arapi, Persijanci i Rimljani-Vizantinci, i u svima njima ima hajra (dobra p.p). Potomci Hamovi su Sudanci-crnci, Berberi, Kopti, a potomci Jafesovi su Turci, Sakalibe-Sloveni, i Je’džudž i Me’džudž.“ (Mustedrek, Hakim, br.8429.; el-Džami’ fil-Hadis, Ibnu Vehb, br.25., nakon čega spominje predaju od Ibnu Lehi’a, koji je rekao: Persijanci i Bizantinci su Kurejšije među ne-arapima!)

      Kada genetika bude mogla ići do 10-20 hiljada u prošlost, onda ćemo vidjeti, ko doživi, ko su Gog i Magog (masovne ubice prema Bibliji)

     3. Mara

      Ovo je zaista tuzno, gledati jedan narod koji vekovima bije bitku za slobodu, ponosan narod, zbog zrtve vredan postovanja kako broji svoja krvna zrnca i pokusava belosveckim bitangama dokazati svoju rasnu cistotu. Slep covek da udje u gradski prevoz bi video o kakvim se glupostima ovde pise jer u punom busu nema sanse da se nadju dve osobe slicnih karakteristika dok to isto u bilo kojoj drzavi severno od Slovenije nije slucaj sto severnije to lice ko jaje jajetu. Ako uzmemo da su Srbi sloveni od 1000 ljudi u Knezu kraj kojih prodjes u setnji oko 3 ili 4 ce biti da se kaze da lice na Ruse ili Cehe. Zakljucak Srbi su Srbi rasno su zaista sve zivo ali beli dovoljno za rasnu teoriju svakako nisu. Toliki diverzitet ne postoji ni kod bosanskih muslimana dok hercegovacki muslimani su nordijci bez brojanja krvnih zrnaca. Uglavnom sto vise mesanja zdraviji narod sta vas briga to je nesto sto se ne moze promeniti tako je kako je.

   2. Nenad

    O kakvoj ti grčkoj veri pričaš? Ne lupetaj! 4 jezika su na kojima se služilo u crkvama: aramejski, latinski, starogrčki i SLOVENSKI, odnosno ovaj naš. Zašto to nazivaš „grčkom“ verom?!

    Odgovor
    1. Nataša

     Priča o grčkom hrišćanstvu, preteči pravoslavlja. Hrišćanstvo koje su naši srpski preci pod vodstvom kneza Milutina oko 830te godine prihvatili da bi stupili u bolje odnose sa Vizantijom. Slovenski jezik je kasnije uveden.

     Odgovor
     1. borac

      Nije knez Milutin, verovatno mislis na Vlastimira. A hriscanstvo se prvi put javlja za vreme njegovog sina Mutimira oko 860 god. A to se vidi iz imena njegovih sinova Petra, Stefana, koji nose hriscanska, a ne srpska imena. Vladajuca klas je dakle tada prihvatila hriscanstvo, ali ne i narod. To je trajalo sve do Nemanjica.

   3. Milo

    Lijepo si to objasnio. Ovome bi samo dodao da onaj dio o srpskim janičarima objašnjava i to zašto muslimani u hercegovini, krajini, podrinju, posavini i bosni imaju visok postotak J2. Naime, oni su se uglavnom ženili od pridošlica sa turcima u te krajeve i tako nastalom narodu ostavljali hg J2.

    Odgovor
 5. rasim

  Veoma mi je drago da komentari nisu fasisoidni i naci obojeni zato sam i napisao svoj koment.Gledajuci genetski cod naroda u bivsoj nam drzavi pokazuje da na prostoru srednje bosne i hercegovine dijela crne gore i dijela juzne hrvatske tako i nekih otoka pokazuje da taj gen je jedan od najstarijih u evropi sto znaci da su starosjedioci na tim prostorima i da tu turskog gena ima veoma malo a da prostor srbije ima nesto slavenskih gena,cak po toj tabeli hrvatski korijeni su najblizi slavenskim mislim na sjeverni dio hrvatske.Sto se tice prve bracne noci ako je toga i bilo sto neko gore rece to su ipak cinili ljudi koji su primili islam sto znaci isti genetski cod jer je poznato da je samo nekoliko godina prije berlinskog kongresa pocelo iseljavanje muslimanskog stanovnistva iz srbije koja je istini za volju bila poprilicno islamizirana cak neki krajevi skoro 100% kao sto je uzicki i smederevski kraj,naravno to je bilo nasilno iseljavanje i naravno oni koji su htjeli da ostanu morali su ponovo da mijenjaju religijutako da broj islamiziranih srba koji je odselijo u tursku znatno je veci od 300000 koliko neko rece sto za to vrijeme je bio ogroman procenat dok su neki svoju srecu potrazili u bosni narocito srebrenica zepa gorazde zvornik brezovo polje brcko bos.samac.Ja licno u potrazi za svojim porijeklom sam doso do nekih podataka koji otprilike idu u Uzice i ako neko zna nesto o prezimenu Pezerovic molim da mi javi na E-postu pezer23@yahoo.com.au

  Odgovor
  1. Dejan

   Lično mislim,da bi Srbi trebali ,jednom konačno,i prije svega iskreno, da prihvate kao svoje, sunarodnike drugih vjerosipovjesti,pa tako i Bošnjake,Muslimane.Svako normalan zna da je krv,rod,odnosno genetika starija od religije.Nerazumno je kriviti nekoga za odluke njegovih dalekih predaka.Slobodan čovjek može da bira religiju,sport,klub,način odijevanja,ishrane,način života uopšte-krv i srodstvo ne može.
   Normalno bi bilo da Srbin Pravoslavac posjećuje svog krvog srodnika-rođaka Bošnjaka Muslimana za Ramazan a ovaj uzvraća dolazak na Slavu.Kažem razočarano,bilo bi normalno…Ako već toga nema,trebalo bi biti uvažavanja i poštovanja.Ako već nema ljubavi ni mržnja nije potrebna.Pogotovo ne među srodnicima.

   Odgovor
   1. Bojan Stojanović Čile

    Bravo za komentar! Religija je stvar izbora i slobodne volje svakog pojedinca. Poreklo nije. Mi smo jedan te isti narod. U prilog tome pored istog jezika ide i genetski kod, koji se gotovo ne razlikuje. Pa i u Boju na Kosovu smo se borili zajedno protiv Turaka. Bosansku vojsku je predvodio vojskovođa Vlatko Bukotić … Na kraju krajeva za sve verujuće ljude : Isus će više voleti 1 dobrog muslimana, nego li 10 loših hrišćana , kao i što će Alah više da voli 1 dobrog hrišćanina nego li 10 loših muslimana. Naše je da budemo ljudi.

    Odgovor
 6. Nikola Djuran

  Sanjin je rekao sve što je na ovoj temi trebalo reći. Etničkih Turaka gotovo da nije bilo u Srbiji, tj. ono malo etničkih Turaka na ovim prostorima bili su (pa i oni ne uvek!) najviši i običnom narodu (Srbima i muslimanskoj raji) nedostupni Turci, dakle vezir, kadija, kajmakam…. Tako beznačajan procenat Turaka, razumljivo, nije mogao uticati na neku „izmenu gena“ u Srba, niti mislim da su to želeli, i da su mogli. Dodao bih i da ne verujem da su silovanja od strane muslimanske raje/vojske bila tako česta. Ako je bilo perioda kad su bila intenzivna, to je onda najverovatnije bilo vreme pred Prvi srpski ustanak, pošto nema logike da se nasilja tog tipa i intenziteta vrše nad bilo kojim narodom bez njegovog brzog revolta, pogotovo u rasponu od 4 veka koliko je zvanično Srbija bila pod turskom okupacijom. Većina naroda je, doduše, danas već prilično pomirena sa „činjenicom“ da su im čukundede i askurđele pravili etnički Turci, ali mislim da čak ni sa njihove strane nije reč o neznanju, već samo o cinizmu, i navici da se pljuje po svojoj prošlosti. To forumi poput ovog nažalost neće izmeniti, iako je nužno da postoje, makar zbog one manjine svesnih.

  Odgovor
 7. anabela

  Jedan ili samo po neki turski gen, pa nije to nista lose. Turci su svakako vitalan i snazan narod. mesanja su nam dala verovatno i vise dobrih osobina, tako da ne mislim da je bolje biti neki Slaven nego Turcin niti toliko insistirati na slavenskom poreklu Srba, a zanemariti njegove Keltske i druge korene. U cemu su to Slaveni nesto posebno?

  Odgovor
  1. Petar

   @ANABELA _ Sloveni nisu nista posebno onima koji to nisu, ali nama koji pricamo srpskim slovenskim i negujemo srpske slovenske obicaje, oni su ono sto smo mi. Slovenstvo je nas rod, koren i tradicija, iskon naseg jezika i kulture. Iliri, Kelti, Rimljani, Goti, su postojali ovde pre nas, ali njihova kultura nije opstala, nakon njih dosli su nasi srpski preci (Vlastimirovici, Vojislavljevici, Vukanovici, Nemanjici) i ovde osnovali nasu kulturu koju mi danas nastavljamo, ako kazemo da ta kultura nije nasa, ta kultura prestaje, a kad kultura prestane, narod vise nepostoji. Genetika pak nije kultura, ona samo svrshodno pokazuje tok nasih srpskih predaka te onih naroda koje su oni prihvatili medju svoje u nama samima,

   Odgovor
 8. sumadinac

  TOLIKO SE PRICA DA IMAMO TURSKOG GENA A NEPRICA SE DA LI TURCI IMAJU SRPSKOG GENA ZBOG DANKA U KRVI GDE JE DOSTA SRPSKE DECE ODLAZILO SILOM U TURSKU I GDE SU ZASNIVALI SVOJE PORODICE

  Odgovor
 9. Igor

  Mi kada govorimo o Turcima, govorimo puni mrznje i zeljni osvete zbog toga sto smo nekoliko vekova bili pod njihovom vlascu. Povredena nam je sujeta. Zbog toga smo skloni da ih ocrnjujemo mnogo vise nego sto stvarno zasluzuju. Ima u svemu tome previse nase mitomanije i zelje za osvetom.
  Kao prvo, treba znati da bi Turci ‘odleteli’ sa Balkana celih 200 godina ranije da je to bio interes nekih zapadnih drzava (Engleske, na prvom mestu). Kao drugo, mi Turke predstavljamo kao neke mrske kosooke Azijate koji su tu dosli da opogane nas tako lepe i pametne, kao sto mislimo da jesmo 🙂 U stvari, Turci su (zvuci cudno ali je tako) POTURCENI Anadolci! Dakle, stanovnistvo koje je tu zivelo pre dolaska Turaka. Neka kombinacija Grka, Jermena, Kurda i Arapa. Kao trece, mi Tursku cesto vezujemo za zaostalost i primitivizam, a u stvari, Turska iz vremena pada Srbije je bila svetlosnim godinama ispred Evrope, sto se tice nauke, kulture i progresa. Medjutim, zahvaljujuci snaznom konzervativizmu koji proizilazi iz islamskog ucenja, nisu bili spremni na blagovremene reforme i to su platili totalni krahom na vojnom, ekonomskom i politickom planu. Prekasno je sve to shvatio Kemal Pasa i resio da modernizuje Tursku.

  Sto se tice teme teksta, odnosno genetike. Turci su kao velika imperija svog vremena imali vrlo disciplinovanu vojsku. Samovolja i razbojnistvo je bilo karakteristicno tek pred raspad te imperije (doduse, basibozluk je postojao i ranije kao deo njihove vojnicke strategije ali to nije bila vojska vec drustveni talog). Nasilje nad nemuslimanskim stanovnistvom je postojalo ali nije bilo cinjeno od strane Turaka, vec od strane poturica. Age i Begovi nisu bili etnicki Turci vec poturice regrutovane na podrucju Balkana. Turci su ovamo slali samo vise vojne, verske i politicke sluzbenike. Nizi kadrovi su birani iz domaceg lojalnog stanovnistva a oni su bili ti koji su cinili zlocine prema hriscanskoj raji. Dakle, Turci nisu ostavili veliki trag na nasoj genetici jer su nasilje cinili oni cija je genetika slicna srpskoj (ili je iz nje i proizasla), pa se to preko genetickih rezultata ne moze ni primetiti.

  Odgovor
  1. Marina

   @Igor,
   Možda je Turska, ili njen neki uži deo, bila „svetlosnim godinama iznad Evrope“, ali ono što je donela Srbiji i ovim prostorima jeste zaostalost, stagnacija u razvoju pa i regresija o svim oblastima života. Mi i danas osećamo destruktivni uticaj Otomanskog carstva – iako se Srpski građanski zakonik npr, primenjivao u svim oblastima bivše Juge nakon Balkanskih ratova, dozvoljavan je uporedni šerijatski zakonik u delovima Bosne, na Kosovu i Metohiji… koji su uporno, bez obzira na sve intervencije ostajali najnerazvijeniji u svakom smislu. Zato se ne treba čuditi takvom sentimentu.

   Odgovor
 10. sumadinac

  KAKO DA NIJE PA NIJE SVA TURSKA VOJSKA U SRBIJI BILA SASTAVLJENA OD POTURICA I KO JE MOGAO DA KONTROLISE NEKOG TURCINA U NEKOM SRPSKOM SELU KAKO SILUJE SRPKINJU KAO I SVAKA OSTALA VOJSKA PRAVILA JE ZLOCINE SIGURNO NAM NISU DELILI RATLUK I KAFU PO SRBIJI PA I MI SRBI SMO NESTO ZNALI ZNALI SMO VESTINU RATOVANJA NASE VOJSKOVODJE ILI OFICIR SU GOVORILI I PISALI GRCKI I LATINSKI A MNOGI SU ZNALI I TURSKI JEZIK POZNAVALI SMO ASTRONOMIJU MATEMATIKU FILOZOFIJU STRATEGIJU OFICIRI SU MOGLI DA NACRTAJU SKICU BILO KOJE BITKE IZ ANTICKIH VREMENA DAKLE IGORE NEMOJ SAMO DA DIZES TURKE U NEBESA POSTUJ MALO I SVOJ NAROD SVOJE PREDKE NEPRICAM DA SMO MI BOGOM DANI I DA SMO NEBESKI NAROD SAMO KAZEM DA I MI ZNAMO ZA NESTO I DA SMO ZNALI NESTO ZA RAZLIKU OD DANASNJEG VREMENA I ZAGLUPLJIVANJA

  Odgovor
  1. Igor

   Prva stvar, koriscenje velikih slova se smatra neprihvatljivim vidom komunikacije i generalno odgovara galami u obicnom razgovoru 🙂
   Druga stvar, gde su geneticki rezultati koji ce da potvrde tvoju verziju? Gde je turska genetika medju Srbima? Nema je mnogo ni medju muhamedancima, iako su pojedini Turci ostali na Balkanu. Moram da branim Turke posto ih je nasa mitomanija proistekla iz kompleksa nize vrednosti predstavila necim najcrnjim sto postoji a nas nasuprot njih, idealom ljudskih moralnih vrednosti. Na zalost, nije bilo tako i zato moram da branim Turke od nase lose naravi. Nigde nisam rekao da su oni bili pozitivni za razvoj srpskog etnosa ali definitivno nisu bili ni toliko rdjavi koliko to nasa epska tradicija zeli da prikaze.

   To sto si ti nabrojao da su znali Srbi (ili bilo koji Evropljani tog vremena), sustinski je smesno prema saznanjima iz svih oblasti nauke kojima su u vladali Turci i Arapi. O tome postoji previse pisanih izvora da bi imao potrebu da ovde obrazlazem. Da li je potrebno da se lazemo sa ciljem zadovoljenja sopstvene sujete? Licno mislim da nije. Ostaje cinjenica da su Turci nama do dana danasnjeg neprijatelji (preko stanovnistva koje je za vreme njihove vlasti primilo Islam, sto novija istorija potvrdjuje vise puta) ali, da li ja treba da lazem sebe da su oni bili dno dna a mi istovremeno vrh vrhova?
   Turska je bila najmocnija svetska imperija svog vremena. Uzmi neku kartu pa pogledaj sta su sve drzali pod kontrolom. Mi smo se nasli na osvajackom putu te velike imperije, bolili smo se, izgubili, cekali 400 godina da se oslobodimo i na kraju se oslobodili. Steta pa ih nismo gonili do Male Azije ali to je zbog toga sto to nisu dozvolili njihovi saveznici Englezi.

   Odgovor
   1. Nataša

    Odgovor Igoru /// Turci u vreme raspada srpskog carstva su bili nomadsko azijsko pleme slicno mongolima, svu kulturu koju su tada imali a i danas imaju uzeli su od Vizantije i pokorenog Irana, njihova arhitektura lici na pravoslavnu arhitekturu Vizantije, njihove dzamije su kopija Aja Sofije, prve hriscanske katedrale, njihova muzika je bastardizacija vizantijske muzike. Celokupna turska kultura je mesavina vizantijsko, arapsko, iranske a i slovenske kulture, jer svoje sopstvene paganske nomadske nisu mnogo imali (pogledaj mongole danas koliko su napredovali). Meni je jasno da ponukano serijama i svim ostalim, turkofilija je danas u Srbiji u srpskom narodu na svom klimaksu, i da je popularno voljeti tursko, pricati turski, i diciti se turskim ‘ostavstinama’ i ja to ne branim ali sam tu da obrazujem sve one koji smatraju da su nam turci „doveli kulturu“. Turci su nas unistili, i trebace nam jos 500 godina da se oporavimo. Jezik nam je propao, vrvi od rugla turcizama, narod nam je neobrazovan, brani taj korov u nasem jeziku kao da je njihov sopstveni, kultura nam je propala, turci nam pobise svu inteligenciju i spalise skoro sva istorijska dokumenta, a najgore od svega narod nam je propao i danas mu je draze sve tursko, od srpskog… setite se samo famoznog „to su nam turci ostavili“.

    Odgovor
 11. sumadinac

  KAO PRVO IGORE JA NISAM POSTAVIO OVE GENETICKE REZULTATE NEGO SAM DAO KOMENTAR NA TO I PITAO NEKOG PAMETNOG KAO STO SI TI DA MI MALO OBJASNI ISTORIJU KAO DRUGO JA SE NIKADA NE DEREM PISEM VELIKIM SLOVIMA ZATO STO MI JE TASTATURA POKVARENA JOS CEKAM I ODGOVOR OD TEBE U KOJEM CES RECI DA SMO PORAZENI I U BOJU NA KOSOVU IZVINI SSTO SAM NEPISMEN I STO NEMA TACKE ZAPETE ZNAK UZVIKA I PITANJA JEBIGA NISAM OBRAZOVAN KAO TURCI NEGO SAM PROST SRBIN KOJI PSUJE ZATO TE MOLIM DA MI KAZES DA LI SU TURCI U TO VREME ISLI I NA MESEC

  Odgovor
 12. miroslav

  Previše pišete o istoriji,i na na više mjesta govorite o „turskom ili turskim genima“ što je takozvani „contradictio in adjecto“, greška na samom početku. Da bi mogli govoriti o turskom ili turskim genima treba najprije ustanoviti (odrediti) koji je ili koji su to turski geni,odnosno nema upšte bilo kojeg gena koji nosi ime bilo kojeg naroda. Čak nije ni izraz „gen“ nije jasno definisan. Naime postoje haplogrupe koje sadrže gene a te haplogrupe imaju kodove A,B,I,R1a, itd. Ako se neka haplogrupa nalazi u velikom broju kod izvjesnih grupa naroda onda ta haplogrupa dobije ime, ali to ime je ustavri samo nadimak za tu haplogrupu (Tzv, aka, ) a sada se čak izbjegava naziv po narodu ili nariodima već se radije naziva po geografiji (I2a1b- ranije I2a2- dinarski umjesto ilirski) (E sjevrno afrički- umjesto berberski, R1a istočno evropski i zapadno azijski umjesto slovenski- arijski ) ( R1b -zapadnoevropski -umjesto keltogermanoitalski) it d. Turski jezik pripada grupi mongolskih narioda, a za mongolske narode je najmnobojnija haplogrupa Q, zatim C -Džingis kan, zatim N, O. Svih ovih tzv mongoskih haplogrupa kod Turaka nema više od 10%. a najviše ima Haplogrupe J2-24% tzv grkoanadolska, J1 9%- tzv arapsko-semitska, zatim ima dosta R1b-16%.tzv zapadno evropska (keltogermanska), E- tzv sjevernoafrička -berberska 11%, tzv slovenska- arijevska 7,5%
  Ukupno I 5% (tri haplogrupe- staroevropske (dinarske), G 11%- kavkaske a svega 2% Q haplogrupe – mongolske, 4%N- sibirske. Nema C, nema O, nema haplogrupa koje bi se očekivale kod turaka ako se radi o mongolskom narodu..
  Sa ovim se potrđuje Igorov komentar, da su Turci „POTURCENI Anadolci! Dakle, stanovnistvo koje je tu zivelo pre dolaska Turaka. Neka kombinacija Grka, Jermena, Kurda i Arapa.Turci su (zvuci cudno ali je tako) POTURCENI Anadolci!
  Dakle, stanovnistvo koje je tu zivelo pre dolaska Turaka.
  Neka kombinacija Grka, Jermena, Kurda i Arapa“

  Odgovor
  1. Dane

   Ništa nije sporno u ovome što pišeš, štaviše uglavnom je tačno. Ali nije mnogo sporno ni u članku, a evo zašto. Koliko sam razumeo govore o Y-DNK današnje Turske, naziv „turska genetika“, koji nije adekvatan ili da se bolje izrazim, može se krivo protumačiti, trebalo je zameniti sa nazivom „genetika Turske“, mada i reč genetika nije adekvatna, jer se radi o Y-DNK haplogrupama, najparavilnije da su napisali Y-DNK Turske. Ali Miroslave, ovo „turska genetika“ je pežorativno ne bukvalno.

   Inače tačno je da Y-DNK Italije je bliži Y-DNK Turske, nego što je to slučaj sa Y-DNK Srbije koji je znatno različit. Na forumima mnogi Italijani to objašnjavaju trgovinskim rutama u antičko vreme, doseljavanjem Etruraca (za koje postoje istraživanja da je ustanovljeno J2), širenjem rimske imperije po Mediteranu gde su nosioci J2 i drugih haplogrupa karakteristčnih za područje male Azije tog vremena dolazili u središte Rima, i td.

   Naravno kada su takve stvari u pitanju može da bude obuhvaćen i raniji period, ali činjenica je da su pomorski putevi u antičko vreme (stara Grčka, stari Rim) na području Italije i male Azije dovodili do ukrštanja ljudi. S druge strane unutrašnjost Balkana nije činila te puteve u antičko vreme i ljudi iz male Azije tog vremena manje su išli na Balkan u odnosu na Italiju.

   Treba imati na umu i populaciju došlu iz Turske na Balkan u Otomansko vreme. Kada su Bošnjaci i Albanci primili islam, oni su činili gro struktura vlasti Otomanske imperije na Balkanu i daljih osvajanja; nije bilo potrebe za novim snagama iz Turske, pa je manje ljudi dolazilo. A Y-DNK Bosne je veoma sličan, praktično isti Y-DNK Srbije, tako da i da je bilo praktikovano pravo bračne noći to nije imalo nikakvu vezu sa „turskom genetikom“, odnosno Y-DNK ljudi sa prostora današnje Turske.

   Odgovor
 13. Erhan From Turkey

  Hello,
  I am from Turkey.. I think serbs are Turks. Beacuse Serbian language has got 8000 Turkish Words. They use Turkish foods,music,life style etc etc. Serbs has got Turkish Face.

  Sorry my english is very bad.

  Good night

  Odgovor
  1. Dane

   You think wrongly.
   And you not from Turkey. We can assume where you from, but it doesnt matter.
   And facts:
   Today Croatian have more Turkish words than Serbian. Now, in Croatia is the campaign to abolish the Turkish words.
   Turkish food, music, life style and faces you can see in Albania and Kosovo. And it is normal, they are Oriental.
   On the other hands, Serbia is European, modern country, very attractive.

   Odgovor
  2. Slobodan from Serbia

   Hello,
   I must tell you that your reasoning is wrong. Why? Simple. In order to get similar food or music, you need a cultural interaction and genetic transfer is not at all needed. You are mistaking the cultural influence of Ottoman Empire (which was multinational by the way, ruled by Turks) and genetics which are totally different topics. Except this „theoretical part“, now, your belief is proven wrong by science as genetics aren’t at all similar. I know that you are good guy who wants to learn something, as opposed to some people who love to show how uneducated they are and make us here laugh, so I hope visiting this site and checking the results and research was a nice experience for you. On the contrary, many of Turks have Slavic (including Serbian) genetics, as showed by researches in Turkey. Of course, they need to have more people tested, but the course of I2a (~5%) and R1a (~7%) haplogroups is that they are staying around the current level.
   Good night 🙂

   Odgovor
 14. Zoran

  Jas mislam deka Turcija ima poveќe balkanska krv.nego što balkanot ima turska krv poradi janičarite,se smeta deka 9 milioni turci imat balkanska krv slovenska pravoslavna

  Odgovor
 15. Vlado

  Smiješne su i jadne te teorije da smo se mi Srbi miješali sa tim Azijatima. Da bi se miješali morali bi da se ženimo da Turkinjama, da bi turska krv ušla u naše vene, što je bilo vrlo rijetko. Turci su se miješali sa nama jer su otimali naše đevojke a i preko Poturica iz Bosne i Sandžaka. U te Azijate je ušla naša krv preko tih odiva, a ne njiova kod nas preko njiovih. To je svakome ko je bio u Tursku ili Bosnu vidljivo golim okom. Odma se može viđet ko ima naše (slovenske) krvi a ko je pravi Turčin, što izgleda otprilike ka neki Gabelj (Ciganin) iz Makedonije.

  Odgovor
 16. Xantos stella

  Da li je za genetsku analizu Srba i Turaka zanimljiv artefakt , kameni obelisk u Ksantosu ( Ranije Srb u današnjoj Turskoj ). To je nekadašnja oblast Likija sa saćuvanim ličkim pismom, sličnom današnjoj ćirilici. Na navedenoj kamenoj gromadi, koju su otkrili američki arheolozi do danas je sačuvan isklesani tekst u kamenu, starosto nekoliko hiljada godina. Tekst je dešifrovao sveštenik Bilbia, jer je bio prvi Srbin koji je video tekst. Jednnostavno se radilo o za Srbe razumljivom tekstu na kome je ispisan tekst sličan Dušanovom zakoniku, par hiljada godina pre rodjenja cara Dušana. Tekst na obelisku se završava sa proročanstvom da će „Srbi iskrvariti braneći taj kamen od onoga što dolazi“. U vreme nastanka navedenog artefakta pojam Turaka, Turske nije postojao jer ni oni nisu postojali. Setite se da su Alani bili pleme koje su zvali i Srbima a da svake godine letujemo u Alan(i)ji koja je trenutno u Turskoj, a da se nikad niste zapitali otkuda nazivPosetite Xantos stela!.

  Odgovor
 17. bane

  @miroslav
  ako su turci POTURCENI Anadolci! sto genetika i potvrdjuje zasto onda srbi nisu slovenizirani trako-iliri ?
  inace ima odlicnih komentara.
  btw znam dosta turaka, jako su fini ljudi obozavaju beograd, obrazovan i urban svet koji cesto dolazi u nas grad.
  pozdrav svima

  Odgovor
 18. marko

  To govore komunistički produkti,oni polupismeni i biološki-umno zaostali. Ta propaganda datira od komunizma i filmova ustaše : Branka Bauera gde su Srbi,jedan intelektualan narod za razliku od Hrvata i sličnih, sistematski degradirani i ubijani u pojam. Svakom je jasno , bar onom kome je IQ preko 80 , da ako su Turci ostavili srpske svetinje iz 12 i 14 veka , znači da su imali neki normalan odnos sa stanovništvom i da nisu silovali , jer im to šerijat brani. Tako da je priča o prvoj bračnoj noći apsolutna glupost i laž. Istorija beleži danak u krvi,gde su hrišćansku decu oduzimali i odvodili u Janičare,ali ne i prisilno silovanje. To je više svojstveno retardiranim Englezima. Istini za volju, jeste se odvila buna protiv dahija i prvi srpski ustanak, ali je svima jasno ko su bile dahije i koliko su Srbi dopuštali tako ponašanje beogradskih dahija , jer su ubrzo glave dahija naše na obali dunava odsečene od trupla.

  Odgovor
 19. joze

  odličan tekst, hvala vam na stručnosti i tačnosti u iznošenju podataka.

  ja sam oduvek govorio da mi nismo turci, ni nekoliko posto,
  samo treba da se pogledaju istorijske činjenice,
  seobe, bežanje, sklanjanje, ali i čedomorstvo koje je ipak bilo prisutno u to doba.

  mogao bih da dužim, ali ipak ne bih, sve najbolje!

  Odgovor
 20. srpko

  iz slika se vidi da se srpski geni dosta više poklapaju sa francuskim i drugim narodima evrope a koji su ulazili u sastav rimske imperije.

  Odgovor
 21. buda

  Я sam bugarin, ali mogu da kažem, da e vidno da po genetiku bugari i srbi su mnogo ednakvi narodi. Ratovi medžu nama su produkt na austriйski agent kral Milan Obrenovič i na bugarska dinastiя natrapnika nemskih car Ferdinand i car Bores Koburggota – oni su vodili politiku u velikog щete slovenskih naroda – bugara i srba. I bugari i srbi i slovenci i hrvati su юžni slavяni. U nas bugara ima i malo prabugara, koi su dali ime na našu otačbinu, a йezik e slovenski, slovenska su imena bole a manьe su prabugarska. I danas amerika i angliя hoču da ima mrъžnя medžu юžnih slovena.

  Odgovor

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

nineteen − seven =