Tabela - pojedinačne grupe - Srpski DNK projekat

Tabela – pojedinačne grupe

R.b.
R.b.(k)
Ime
Prezime
Prezime2
Krsna slava
Krsna slava2
Mesto porekla
Mesto porekla2
Grupa
Podgrupa
SNP
Klaster
Link ka prezimenu
Link ka grupi
Link ka podgrupi
Link ka klasteru
Link ka m. porekla
Link ka slavi
DYS393
DYS390
DYS19
DYS391
DYS385a
DYS385b
DYS426
DYS388
DYS439
DYS389i
DYS392
DYS389ii
DYS458
DYS459a
DYS459b
DYS455
DYS454
DYS447
DYS437
DYS448
DYS449
DYS464a
DYS464b
DYS464c
DYS464d
DYS460
YGATAH4
YCAIIa
YCAIIb
DYS456
DYS607
DYS576
DYS570
CDYa
CDYb
DYS442
DYS438
DYS531
DYS578
DYF395S1a
DYF395S1b
DYS590
DYS537
DYS641
DYS472
DYF406S1
DYS511
DYS425
DYS413a
DYS413b
DYS557
DYS594
DYS436
DYS490
DYS534
DYS450
DYS444
DYS481
DYS520
DYS446
DYS617
DYS568
DYS487
DYS572
DYS640
DYS492
DYS565
DYS710
DYS485
DYS632
DYS495
DYS540
DYS714
DYS716
DYS717
DYS505
DYS556
DYS549
DYS589
DYS522
DYS494
DYS533
DYS636
DYS575
DYS638
DYS462
DYS452
DYS445
YGATAA10
DYS463
DYS441
YGGAAT1B07
DYS525
DYS712
DYS593
DYS650
DYS532
DYS715
DYS504
DYS513
DYS561
DYS552
DYS726
DYS635
DYS587
DYS643
DYS497
DYS510
DYS434
DYS461
DYS435
Haplogrupa
Učitavanje podataka sa servera...