Племена у Црној Гори

ПИШЕ: Иван Вукићевић

Објављено: 31.5.2017. | Допуњено: 30.1.2018.

Појам племена

Када се говори о племенима у Црној Гори, сам термин “племе” се може односити на три различита појма:

 • крвна заједница (род)
 • територијално-друштвена заједница једног или више родова
 • административна јединица

Племе се у првобитном значењу односило на род, односно на крвну заједницу једног или више братстава која према народним предањима и родословима потичу од једног заједничког претка кога сва братства у племену сматрају за свог родоначелника. Како су се поједина племена територијално ширила, у њихов састав су улазила и њима несродна мања братства због чега су племена временом постајала вишеродовска. У таква племена спадају рецимо Васојевићи и Озринићи у којима истоимена два рода чине већину становништва, али и Косијери и Пипери у којима су родови по којима су названа та племена временом постали мањина у њима. Међутим, постоји и мањи број племена као што су Грбаљ и Цетиње, која су од самог настанка била мешовитог родовског састава и првенствено су базирана на територијалној припадности. Паштровићи су најбољи пример за вишеструку употребу речи племе. Тако се често може чути да се састоје од 12 племена, док се истовремено и за Паштровиће у целини каже да су племе. Заправо се ради о 12 родова удружених у територијалну племенску заједницу.

Поред народне поделе на племена, у Црној Гори је за време династије Петровић-Његош постојала и званична подела на племена која су представљала административне јединице. Иако су се границе племена према народној и административној подели у највећој мери поклапале, постоје и неке битне разлике јер су племенима формално називане и области које се ни по једном основу не могу тако назвати.

Средњевековна племена

На подручју данашње Црне Горе су у средњем веку живела бројна племена влашко-илирског порекла  заједно са словенским племенима од којих су временом преузела српски језик и етнички идентитет. Међу највећим староседелачким племенима били су Букумири у данашњим Братоножићима и Кучима, Кричи у Потарју и Језерима, Малоншићи у долини Зете, Матаруге у Старој Херцеговини, Мацуре у Морачи и Шпањи на Чеву и у Цуцама. Досадашњим генетским истраживањима је утврђено да су нека од ових племена проистекла из појединих родова, односно да потичу од заједничког претка. Тако Кричи припадају Ј2b1 хаплогрупи,  док Мацуре припадају I1а3 хаплогрупи. Више речи о генетском пореклу појединих родова биће у засебном тексту о генетској структури становништва у Црној Гори. Становништво словенског порекла је само делимично било организовано у племена међу којима су се свакако истицали Лужани у долини Зете. Око порекла племена Риђана из околине Никшића су подељена мишљења – поједини аутори сматрају да су староседелачког порекла, док постоји и распострањено мишљење да су словенског порекла. Већина староседелачких племена је живела у брдско-планинским подручјима где су се претежно бавила сточарством, док су словенска племена претежно живела у питомијим жупним подручјима где су се бавила земљорадњом. Разлике у начину живота су најбитнији разлог за развијенију племенску свест код староседелачких него код словенских племена у то време.

Слабљењем власти Источног Римског Царства и успостављањем српске државе под династијама Војислављевића и Немањића, долази до јачања свести о припадности српској држави и српском народу. Ова појава је уједно довела и до слабљења племенске организације. Међутим, тај процес се зауставља са нестанком српске државе и почетком турске окупације када ради боље заштите од освајача долази до поновног јачања племенске свести и организовања народа у племенске заједнице. Црна Гора као претежно брдско-планинско подручје постаје идеално скровиште за све оне који су из различитих разлога морали да напусте своје матичне области. Крајем XIV и током целог XV века се на простор данашње Црне Горе досељавају бројна братства која ће убрзо формирати нова племена. Области из којих је пристигло највише становништва су Косово, Метохија, Херцеговина и Албанија. Новонастала племена ће постојати све до почетка XX века, а у одређеној мери постоје и данас у народној традицији. Староседелачка племена су се тада делом раселила под притиском досељеника, а делом утопила у новонастала племена. Тако је најпре племе Матаруга нестало под притиском Риђана, док су на некадашњој територији Шпања настала племена Чево и Цуце. Територија Букумира је подељена између Братоножића и Куча, а Мацуре су ушле у састав новонасталих племена Ровца, Горња Морача и Доња Морача.  Јужна област Крича, Језера, припала је Дробњацима, а њихова матична област Кричак у Потарју потпала под директну турску управу. Најплоднији део области Малоншића у Косовом Лугу заузели су Турци након што су их протерали, док је на планинском делу њихове некадашње области настало племе Загарач. Област Лужана је пак подељена између Пипера, Бјелопавлића и Пјешиваца. Риђани су крајем XVII века сведени на простор Грахова, што је временом постао нови назив племена, док су Кривошије, Леденице и Убли постали засебна племена, а Никшићке Рудине и западни део Никшићког поља потпали под директну турску власт.

Народна подела на племена

Према традиционалној народној подели са краја XIX века и почетка XX века, племена се деле према припадности историјским областима:
1. Стара Црна Гора (Црногорци)
1.1. Катунска нахија (Катуњани)
1.2. Ријечка нахија (Ријечани)
1.3. Црмничка нахија (Црмничани)
1.4. Љешанска нахија (Љешњани)
2. Брда (Брђани)
3. Стара Херцеговина (Херцеговци)
4. Бока Которска (Бокељи)
5. Јужно Приморје (Приморци)
6. Крајина (Крајињани)
7. Малесија (Малесори)

У свим наведеним областима живе српска племена православне вероисповести сем у Малесији, која својим мањим делом припада Црној Гори, и делу Крајине у којима живе албанска племена католичке и исламске вероисповести. Иако највећи део приморја од Суторине до реке Жељезнице код Бара није био у саставу тадашње Црне Горе, ово подручје историјски, културно и етнички чини једну целину са осталим споменутим областима.

Народна подела на племена

Поједина већа племена се могу назвати сложеним јер поред матичне племенске области обухватају и мања племена која су ушла у ширу племенску заједницу са њима. Тако су рецимо у саставу српског племена Кучи и два мања албанска племена Затријебач и Коћи. Кучи су уједно и једино етнички мешовито племе у Црној Гори. Поред сложених племена, постојали су и, условно говорећи, савези племена попут Мораче коју су чинили Горња и Доња Морача, или Цуца које су чинили Веље и Мале Цуце.

Народна подела на племена и племенско порекло становништва 1914. године

У следећој табели је приказан преглед свих племена према народној подели.

Назив Статус племена Порекло назива Први помен племена,

истоименог села или братства

Стара Црна Гора: Катунска нахија

Бјелице самостално родовско Константин Јиречек (1430.)
Загарач самостално обласно Повеља Ђурђа Црнојевића (1492.)
Комани сложено родовско Которски документ (1326.)
    Бандићи придружено родовско Племе је настало у XVII веку
Његуши самостално родовско Которски документ (1420.)
Озринићи самостално родовско Дубровачки документ (1335.)
Пјешивци самостално родовско Которски документ (1431.)
Ћеклићи самостално родовско Которски документ (1420.)
Цетиње сложено обласно Повеља Ивана Црнојевића (1485.)
    Бајице придружено родовско Повеља Ивана Црнојевића (1485.)
    Бјелоши придружено родовско Повеља Ивана Црнојевића (1485.)
    Очинићи придружено родовско Которски документ (1445.)
    Угњи придружено обласно Повеља Ивана Црнојевића (1485.)
Цуце савез родовско Которски документ (1431.)
    Веље Цуце у савезу родовско Племе је настало у XVII веку
    Мале Цуце у савезу родовско Племе је настало у XVII веку

Стара Црна Гора: Ријечка нахија

Грађани самостално обласно Турски дефтер (1523.)
Добрско Село самостално обласно Которски документ (1459.)
Косијери самостално родовско Которски документ (1435.)
Љуботињ самостално обласно Которски документ (1398.)
Цеклин самостално обласно Повеља Ивана Црнојевића (1485.)

Стара Црна Гора: Црмничка нахија

Бољевићи самостално родовско Турски дефтер (1521.)
Брчели самостално обласно Повеља краља Стефана Дечанског (1326.)
Глухи До самостално обласно Латински документ (1371.)
Дупило самостално обласно Повеља краља Стефана Владислава (1234.)
Лимљани самостално обласно Повеља краља Стефана Милутина (1296.)
Подгор сложено обласно Племе је основано у XVI веку
    Орахово придружено обласно Повеља краља Стефана Владислава (1242.)
Сотонићи самостално родовско Повеља Ивана Црнојевића (1482.)

Стара Црна Гора: Љешанска нахија

Градац самостално обласно Которски документ (1335.)
Дражевина самостално обласно Племе је настало у XVI веку

Брда

Бјелопавлићи самостално родовско Дубровачки документ (1411.)
Братоножићи сложено родовско Марјана Грбичић Болица (1614.)
    Лутово придружено обласно Турски дефтер (1485.)
Васојевићи сложено родовско Дубровачки документ (1444.)
    Велика придружено обласно Хрисовуља манастира Високи Дечани (1330.)
    Горња Села придружено обласно Племе је настало у XVIII веку
    Шекулар придружено обласно Повеља краља Стефана Милутина (1314.)
Кучи сложено родовско Млетачки уговор (1455.)
    Затријебач придружено обласно Турски дефтер (1485.)
    Коћи придружено родовско Турски дефтер (1497.)
Морача савез обласно Летопис попа Дукљанина (XII век)
    Горња Морача у савезу обласно Турски дефтер (1477.)
    Доња Морача у савезу обласно Турски дефтер (1477.)
Пипери самостално родовско Скадарски земљишник (1416.)
Ровца самостално обласно Турски дефтер (1477.)

Стара Херцеговина

Бањани самостално обласно Дубровачки документ (1319.)
Голија самостално обласно Племе је настало у XVII веку
Грахово самостално обласно Которски документ (1399.)
Дробњаци сложено родовско Дубровачки документ (1285.)
    Језера придружено обласно Дубровачкидокумент (1390.)
    Ускоци придружено обласно Племе је настало 1797. године
    Шаранци придружено родовско Племе је настало у XVII веку
Крушевице самостално обласно Летопис попа Дукљанина (XII век)
Никшићка Жупа самостално родовско Которски документ (1399.)
Пива самостално обласно Летопис попа Дукљанина (XII век)

Бока Которска

Брајићи самостално родовско Которски документ (1448.)
Грбаљ самостално обласно Летопис попа Дукљанина (XII век)
Кривошије сложено родовско Млетачки документ (1686.)
    Леденице придружено обласно Повеља цара Стефана Душана (1351.)
Кртоли самостално обласно Повеља цара Стефана Душана (1351.)
Маини самостално родовско Которски документ (1334.)
Ораховац самостално обласно Которски документ (1437.)
Паштровићи самостално родовско Грамата цара Стефана Душана (1355.)
Побори самостално родовско Которски документ (1333.)
Убли самостално обласно Племе је настало у XVII веку

Јужно Приморје

Мркојевићи самостално родовско Млетачки документ (1409.)
Спич самостално обласно Млетачки документ (1542.)

Крајина

Сеоца самостално обласно Турски дефтер (1485.)
Шестани самостално родовско Которски документ (1444.)

Малесија

Груде самостално родовско Турски дефтер (1485.)
Хоти самостално родовско Млетачки документ (1474.)


Званична подела на племена

Борбу за ослобођење српског народа од Турака започела су управо српска племена стварањем прве слободне српске државе на простору подловћенске Црне Горе почетком XVIII века. Црногорска власт се најпре проширила на Брда, а затим и на Стару Херцеговину и друге области. Како је са државном влашћу династије Петровић-Његош јачала и лична и имовинска сигурност, тако је слабила и племенска свест становништва. Као што се може приметити, дошло је понављања процеса из периода настанка средњевековне српске државе.

Црна Гора је средином XIX века званично била подељена на 5 нахија које су се даље делиле на 39 племена, међу којима  једино Луково, Рудине (Никшићке) и Штитари нису били племена у правом значењу те речи.

Званична подела на племена 1861-1878

Званична подела на племена 1861-1878

Након територијалног проширења на Берлинском конгресу 1878. године, Црна Гора је званично обухватала 50 племена и 4 округа у оквиру 10 нахија. Међу 11 нових племена, нашле су се и области Зета, Крајина, Рудине (Опутне) и Трепча које се у народу ни по чему нису сматрала за племена. Међутим, ова административна подела је била довољна да дође до појаве да се у литератури ове области често погрешно називају племенима.

Званична подела на племена 1878-1910

Званична подела на племена 1878-1910

Са проглашењем Краљевине Црне Горе 1910. године и доношењем новог закона о административној подели земље исте године, укидају се племена као административне јединице. Услед исељавања у градове и новог начина живота, племена ће након Првог светског рата у највећој мери и суштински престати да постоје.

Коришћена литература

 • Андрија Јовићевић, Зета и Љешкопоље, Београд 1926.
 • Андрија Јовићевић, Малесија, Београд 1923.
 • Андрија Јовићевић, Плавско-Гусињска област, Полимље, Велика и Шекулар, Београд 1921.
 • Андрија Јовићевић, Ријечка Нахија, Београд 1910.
 • Андрија Јовићевић, Црногорско Приморје и Kрајина, Београд 1922.
 • Андрија Лубурић, Дробњаци, Београд 1930.
 • Богдан Лалевић и Иван Протић, Васојевићи у турској граници, Београд 1905.
 • Богдан Лалевић и Иван Протић, Васојевићи у црногорској граници, Београд 1903.
 • Бранислав Ђурђев, Постанак и развитак брдских, црногорских и херцеговачких племена, Титоград 1984.
 • Војин С. Муришић, Крушевице (Сврчуге – Петијевићи – Бијелићи), Београд 2000.
 • Вујанић, Јерковић, Kртинић, Маринковић, Kњига о Мацурама, Београд 2014.
 • Вуле Kнежевић, Племе Шаранци, Београд 1961.
 • Ђурђица Петровић, Матаруге у касном средњем веку, Цетиње 1977.
 • Ђуро Поповић, Јован Рогановић, Земљопис Књажевине Црне Горе за ученике III разреда основне школе – Треће издање, Цетиње 1899.
 • Звонимир М. Мијушковић, Племе Пјешивци – крајина Старе Црне Горе, Београд 1984.
 • Зоран Мијбеговић, Кртољске приче, Тиват 2016.
 • Јован Вукомановић, Паштровићи, Цетиње 1960.
 • Јован Вукомановић, Црмница, Београд 1988.
 • Јован Ердељановић, Братоножићи – племе у црногорским Брдима, Београд 1909.
 • Јован Ердељановић, Пипери, Београд 1917.
 • Јован Ердељановић, Kучи, Београд 1907.
 • Јован Ердељановић, Стара Црна Гора, Београд 1926.
 • Јован Ф. Иванишевић, Подловћенско Цетиње, Цетиње, 1892.
 • Јован Ф. Иванишевић, Путопис кроз Мале Цуце, Цетиње, Јавор 1891.
 • Косто Р. Перућица, Опутна Рудина, Београд 1989.
 • Марко Миљанов, Племе Кучи у народној причи и пјесми, Београд 1904.
 • Миладин Kонтић, Племе Пјешивци са историјом братства Kонтић, Београд 1977.
 • Милан – Мишо Брајовић, Племе Бјелопавлићи, Подгорица 2000.
 • Милан Пековић, Никшићка Жупа, Београд 1974.
 • Милан Р. Милановић, Бајкове Крушевице, Београд 1997.
 • Мирко Барјактаровић, Ровца, Титоград, 1984.
 • Момчило Мићовић, Бањани, Никшић 2016.
 • Нићифор Дучић, Црна Гора, Биљешке, Београд 1874.
 • Обрад Вишњић, Голија и Голијани, Требиње, 1987.
 • Обрен Благојевић, Пива, Београд 1971.
 • Павле Радусиновић, Насеља Старе Црне Горе, Београд 1985.
 • Петар Пејовић, Озринићи – племе Старе Црне Горе, Београд 2004.
 • Петар Шобајић, Бјелопавлићи и Пјешивци, Београд 1923.
 • Петар Шобајић, Корјенићи, Цетиње 1964.
 • Радослав Ј. В. Вешовић, Племе Васојевићи, Сарајево 1935.
 • Рајко Раосављевић, Морача, Ровца, Kолашин, Београд 1989.
 • Сава Накићеновић, Бока, Београд 1913.
 • Светозар Томић, Бањани, Београд 1949.
 • Светозар Томић, Дробњак, Београд 1902.
 • Светозар Томић, Пива и Пивљани, Београд 1949.
 • Стеван Поповић, Ровца и Ровчани у иторији и традицији, Никшић 1997.
 • Стојан Kараџић, Вук Шибалић, Дробњак – породице у Дробњаку и њихово поријекло, II измијењено и допуњено издање, Београд 1997.
 • Томо П. Ораовац, Арбанашко питање и српско право, Београд 1913.
 • Božidar A. Vukčević, Lješanska Nahija II, Kanada 2003.
 • Risto Kovijanić, Pomeni crnogorskih plemena u kotorskim spomenicima – Knjiga I, Cetinje 1963.
 • Risto Kovijanić, Pomeni crnogorskih plemena u kotorskim spomenicima – Knjiga II, Cetinje 1974.
 • Robert Elsie, The Tribes of Albania – History, Society and Culture, London/New York, 2015.
Share
Facebook коментари:

5 мишљења на „Племена у Црној Гори

 1. Бранко

  Све честитке Вукићевићу на одличном чланку и картографски приказима племенских прилика на простору Црне Горе у последњих 150 година! 😉

 2. Stjepan

  Mislim da bi Crnogorska plemena trebalo podijeliti i njihov povjesni teritorij utvrditi na na slijedeći način. 1.Sklavinsko pleme,2.Plemena zatečenih starih naroda,3.Doseljena Albanska plemena.4.Doseljeni Vlasi katunari,5.Doseljeni Albanski vlasi ( Arnauti).
  Genetika ih je u dobroj mjeri već razdjelila . Izgleda da su najveći problem Vlasi jer su upadali na tuđe teritorije ,pljačkali,ubijali,progonili zatečene stanovnike te ih primorali na svoj način života, tako da su Dubrovčani pojedine skupine Sklavina upisivali kao Vlahe.

 3. Игор Јарамаз

  Свака част на труду и чланку који с слободно може назвати студијом.

  Што се самог назива тиче, дуго времена се опире именовању „племена у Црној Гори“ јер као прво она превазилазе ЦГ, и као област Старе ЦГ, и као каснију државу која је усисала и асимиловала (најпре културно и завичајно а затим политички и етнички) Брђане, Херцеговце, Зећане, Старо-Србијанце и Приморце. Мислим да је Цвијићев назив Динарска племена најбољи. Евентуално да их назовемо Јужнодинарским племенима да то обухвати цео потез од Херцеговине до Северне Албаније.

  Иначе држава у повоју која настаје за време владике Данила се не може сматрати нити као слободна нити независна ни по једном (међународно) политичком основу али то није битно.

  У првој карти племена је аутор слободно могао да убаци и остала племена која немају ни свест о некаквом митској род ој заједници (што заправо суштински, родословно и генетски није по мом сећању ниједно једино племе) већ искључиво политички облик организације, што је суштински свако племе и циљ коме је подређено (неосновано) предање о заједничком пореклу, усвајање доминантне крсне славе и друге мере кохезије.

  Тако да слободно може обојити делове Старе Херцеговине па чак и Повратка који недостају, ако треба помоћи око разграничења области стојим на располагању као и уједно око порекла становништва на карти из 1914. за села у којима недостају подаци.

  У сваком случају свака част на одличном раду који је изнад нивоа постојећих друштвено-научних студија ако су икада постојале на ту тему.

 4. Stjepan

  Mislim da su današnja Crnogorska i Hercegovačka plemena ključ kojim se može otključati povjesna
  mapa stanovništva i pronaći dobar dio istine o podrijetlu stanovništva zapadnog balkana. Mislim da Kriči,Macure,Morlaci ,Torlaci i Španji nisu stari Vlasi koje su Slaveni zatekli u sedmom stoljeću na području Travunije i Duklje nego pripadnici različitih naroda koje je Bizant naseljavao u Daciju a koji su se kao Banatski Vlasi spustili na ta južna područja sa svojim stadma . Zanimljivo je da su imena dobili po narodu ili području iz kojeg su potekli ili iz kojeg su mislili da potječu: Kriči-Kreta,Macire-Mazurija,Morlaci-Moravska,Španji-Španjolska,Torlaci-Turska. Izgleda da ti Vlasi nisu bili opasni i ratoborni ili vični ratovanju kao južni , rodovski Vlasi i njihovi saveznici Arbanasi te su im južnjaci (bježeći pred Turcima i njihovim stočarima Jurucima) oduzeli pašnjake a njih pobili ili protjerali. Zanimljivo bi bilo istražiti što su i tko su Srbljaci. Vjerovatno Slaveni-Srbi ,Hašani .ratari na područjima koja gravitiraju Vlasima a time i smetaju Vlaškim i Arbanaškim katunima te su i oni izloženi teroru i protjerivanju.

 5. Stjepan

  Genetika Primorsko-goranske županije. n 101. Prilog raspravi Sime i Pave
  R1a – 28.7%
  I2a Din. – 21.8%
  R1b – 11.9%
  I1 – 9.9%
  E1b – 9.9%
  J2B – 5%
  G2 – 2%
  N1a – 2%
  I2-M223 – 2%
  T – 2%
  J2a – 1%
  L – 1%
  d1a – 1%
  I2a l38 – 1%
  H –
  Kod Hrvata iz ovog kraja je primjetno prisustvo nekih haplogrupa koje postoje kod krajiških Srba u solidnom postotku (N1a, I1 Drobnjaci / Macure, J2B M205, itd.).
  Napisao Nebojša.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

three × five =

Препоручени текстови

Најновије

Топ 10 тема на ДНК форуму

Коментари