Y-DNK STABLO LJUDSKE VRSTE

Osnovna podela na stablu Y-DNK haplogrupa

Stablo Y-DNK haplogrupa predstavlja, uslovno govoreći, porodično stablo ljudskog roda po muškoj liniji. Svaka pojedinačna haplogrupa kao i njene podgrupe definisane su konkretnim SNP mutacijama, koje su objašnjene u prethodnim tekstovima. Te mutacije omogućavaju nam da pratimo poreklo pojedinaca po očevoj liniji u daleku prošlost. Stvar je u suštini veoma prosta: zamislite fotokopir mašinu koja kopira jedan te isti dokument i iskopira veliki broj dobrih ili tačnih kopija, međutim, na pedesetoj kopiji desi se da malo tinte procuri ili jedan deo nije dobro iskopiran; sve kopije nastale od te pogrešne kopije imaće tu istu grešku na sebi, kao što i one kopije koje nisu nastale od te pogrešne kopije neće sadržavati istu. Potpuno ista stvar se dešava i sa Y-DNK haplogrupama.

Na taj način se velikim brojem testiranih pojedinaca i grupa došlo do filogenetskog stabla čitave ljudske vrste. Iako je do samo pre dve godine bilo izvesno da su svi ljudi po očevoj liniji potekli od jednog čoveka uslovno nazvanog „ADAM“, stvari su se nedavno iskomplikovale jer je pronađena jedna malobrojna grupa ljudi koja ne deli zajedničko poreklo sa ostatkom čovečanstva. Na taj način Y- hromozomalni Adam ostaje samo pretpostavka koju treba dokazati u narednom periodu.

Stablo osnovnih haplogrupa 2017. godine:

stablo

 

Same haplogrupe su po ISOGG (International Society of Genetic Genealogy) nomenkalaturi označene abecednim slovima od A do T, a podgrupe malim slovima i brojevima. Iako ova klasifikacija veoma često dođe u situaciju da odstupi od usvojenog pravila i da deluje preglomazno i nejasno, za sada je to jedina moguća sistematizacija haplogrupa. Ponekad istraživači pojedinim haplogrupama daju nadimke radi lakšeg raspoznavanja vezujući ih za određenu geografsku odrednicu ili narod. Tako se haplogrupa I2a1b1 karakteristična za naše prostore često naziva i Dinaric haplogrupom, neke druge se nazivaju AngloSaxon, Carpathian i sl.

Pronađene SNP mutacije se obično obeležavaju velikim, latiničnim, štampanim slovom i brojem, kao npr. M170, P37.2, L168 i sl. Ova velika, latinična, štampana slova označavaju instituciju koja je prva registrovala određenu mutaciju, tako npr. M označava Stanford Univerzitet, P Univerzitet u Arizoni, L FTDNA laboratorija itd.

Stablo Y-DNK haplogrupa preuzimamo sa zvanične stranice Međunarodnog udruženja za genetsku geneaologiju ISOGG i u narednim tekstovima koristićemo njihovu designaciju haplogrupa i podgrupa. Sa novotkrivenim mutacijama, definišu se i novi odnosi između haplogrupa i samo stablo je u tom smislu podložno promeni. Ovo čini genetsku geneaologiju jednom od dinamičnijih nauka, a broj testiranih pojedinaca i nove genetske studije sklapaju mozaik ukupne istorije ljudske vrste koja nije bila poznata do sada.

Nastojaćemo da svaku haplogrupu detaljno predstavimo, obraćajući posebnu pažnju na haplogrupe zastupljene na našim prostorima kao i da sve buduće promene redovno i tačno ažuriramo.

AUTOR: Siniša Jerković

DNK

Share
Facebook komentari:

Jedno mišljenje na „Y-DNK STABLO LJUDSKE VRSTE

  1. Mmilorad Marinković

    G.JERKOVIĆU, malo ću se našaliti. Šta je onda sa ,,Y-majmunom,,.Da li je to problem za teoriju evolucije?
    Poz.MILORAD

    Odgovor

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

twenty − 8 =