СРПСКИ ДНК ПРОЈЕКАТ

Најчешће постављана питања


Где могу да се тестирам и по којој цени?

Y-ДНК тест (тестирање генетичког порекла по оцу) можете обавити у Београду или у некој од иностраних лабораторија. Српски ДНК пројекат има дугогодишњу сарадњу са београдским ДНК центром за генетику, као и Центром за форензичку и примењену молекуларну генетику Биолошког факултета. Цена тестирања је 13.000 динара, а за чланове Друштва српских родословаца „Порекло“ обезбеђен је значајан попуст, па се они могу тестирати по цени од 7000 динара. Чланови Друштва добијају и могућност да у периоду трајања годишње чланарине тестирају тројицу кандидата по свом избору по цени од 7000 динара, док је цена за сваког следећег кандидата 7500 динара. Они који нису чланови Друштва се преко нас могу тестирати по цени од 8000 динара. Од иностраних лабораторија препоручујемо да се тестирате преко FTDNA, YSEQ, Dante Labs или Nebula Genomics. Посебно препоручујемо да користите попусте које дају током целе године, а нарочито месец дана пред истек календарске године.

Како се обавља узимање узорка?

Уобичајени начин узимања бриса је такозвани букални брис, тј. брис пљувачке са унутрашње стране образа . Поступак је безболан и траје свега тридесетак секунди.


Да ли мој узорак може бити злоупотребљен?

Узорак се користи искључиво за потребе утврђивања прапорекла и за друге сврхе не може бити кориштен. Лабораторије имају стриктна правила чувања узорака.


Које све врсте тестирања постоје? Шта је то Y-ДНК, mt-ДНК тест и аутосомални тест?

Y-ДНК тест открива порекло искључиво по непрекинутој мушкој (очевој) линији, mt-ДНК (митохондријални) тест порекло искључиво по непрекинутој женској (мајчиној) линији, док аутосомални тестови анализирају целокупне бесполне хромозоме, или њихове делове, односно анализирају укупно генетичко порекло појединца по обе линије наслеђивања.


Шта добијам као резултат тестирања Y-ДНК теста?

Као резултат се добија, у зависности од врсте теста, одређен број STR маркера (у домаћим лабораторијама углавном на 23 маркера, у иностраним може бити и знатно већи број маркера – 37, 67 или 111), и на основу њих се са прилично високом вероватноћом може утврдити основна хаплогрупа, а често и "дубља" подгрупа. Такође се поређењем са резултатима доступним у бази Српског ДНК Пројекта утврђује који хаплотип/хаплотипови су најближи вашем (имају најмању разлику у маркерима), и на основу тога се врши сврставање у одређени генетски род.


Шта су то STR маркери, а шта је SNP? Какав резултат добијам SNP анализом?.

STR (short tandem repeat) маркери су ситни сегменти ДНК (дужине неколико базних парова) који се понављају одређен број пута (најчешће од 5 до 50) на одређеном делу хромозома. SNP (single-nucleotide polymorphism) је промена (мутација) на појединачном нуклеотиду која се јавља на специфичној позицији на хромозому. SNP анализом се дефинитивно утрђује/потврђује тачна хаплогрупа и низводна подграна којој тестирани припада.


Шта је то Y-хаплотип, а шта Y-хаплогрупа?

Хаплотип је скуп свих Y-STR маркера (генетских варијанти) које поседује појединац, и који се у готово неизмењеном облику преносе са оца на сина. Хаплогрупа је скуп сличних хаплотипова који деле заједничког претка са специфичном мутацијом (SNP-ом) у одређеном тренутку у прошлости.


Може ли се ДНК тестом открити ком роду или племену припадам?

Захваљујући бази резултата Српског ДНК Пројекта, највећој у овом делу Европе, постоји велика шанса да пронађемо резултате блиске вашем, односно да одредимо ком генетском роду или племену припадате.


Да ли се Y-ДНК тестирањем могу открити наследне болести?

Не могу. Y-ДНК тестирањем није обухваћено тестирање гена који носе медицински значајне информације.


У каквој су вези висина, боја косе и очију са овом врстом теста?

Висина и боја косе и очију не могу се утврдити нити предвидети на основу резултата овог теста. До сада није утврђена значајна корелација гена на ипсилон хромозому и наведених фенотипских карактеристика.


Каква је генетичка слика Срба? Која је генетика својствена словенским народима? Колико је заступљена генетика староседелаца Балкана код до садa тестираних Срба? По којим хаплогрупама знамо да међу Србима има потомака Келта, Гота, Нормана?

Када је у питању Y-ДНК, односно порекло по мушкој линији, Срби носе око 50% хаплогрупа које се по тренутно доступним сазнањима могу са великом вероватноћом везати за Словене (I2a-Y3120 Dinaric, R1a-Z280 и R1a-M458). За староседеоце Балкана (Илире, Трачане, Келте) се по тренутним сазнањима могу везати хаплогрупе E-V13, G2a-P15, R1b-Z2103, као и поједине гране хаплогрупа J2-M172 и R1b-P312. За разна германска племена могу се везати хаплогрупе I1-М253, R1b-U106 и I2a2-M223, док се порекло припадника неких хаплогрупа још увек не може са сигурношћу утврдити (N2-P189.2 и Q-M242).


Постоји ли генетички утицај вишевековног турског присуства?

Не постоји никакав иоле значајан утицај генетике турских освајача, а хаплогрупе за које се са великом сигурношћу може рећи да имају Турско/Анадолско порекло у претходних 6-7 векова су готово непостојеће међу до сада тестираним Србима.


Да ли се разликује генетика Срба и осталих народа бивше Југославије?

Одређене разлике у процентима хаплогрупа свакако постоје, али оне нису претерано велике, и више су регионалног него етничког карактера. Тако су нпр. по саставу хаплогрупа Хрватима из Јужне Далмације много сличнији Срби из Херцеговине него нпр. Хрвати из Загорја. Исто тако, Србима из Херцеговине су сличнији Хрвати из Далмације него нпр. Срби из Југоисточне Србије.