СРПСКИ ДНК ПРОЈЕКАТ

Правила и услови коришћења Српског ДНК пројекта


Сви корисници садржаја Српског ДНК пројекта у обавези су да се придржавају следећих правила и услова коришћења:


Члан 1.

Српски ДНК пројекат представља збирку резултата генетички тестираних појединаца са наших простора. Ови резултати, у целини или појединачно, могу бити кориштени у научне сврхе или за потребе рада на породичним или другим монографијама, уз претходно затражену и добијену сагласност уредништва Српског ДНК пројекта.


Члан 2.

Није дозвољено објављивање резултата са Српског ДНК пројекта без прибављене сагласности уредништва Српског ДНК пројекта.


Члан 3.

Није дозвољено визуелно приказивање делова пројекта у електронским медијима (на телевизији и интернету) без прибављене сагласности уредништва Српског ДНК пројекта.


Члан 4.

Није дозвољено коришћење резултата са Српског ДНК пројекта у ненаучне сврхе и њихово тенденциозно тумачење.


Члан 5.

Није дозвољено коришћење података са Српског ДНК пројекта у комерцијалне сврхе.


Члан 6.

Није дозвољено откривање идентитета тестираних појединаца нити објављивање њихових личних података изузев оних које су тестирани добровољно учинили доступним.


Члан 7.

Контакт податке тестираних појединаца могуће је добити искључиво уз њихову сагласност.


Члан 8.

Није дозвољено јавно објављивање нити било каква размена личних података регистрованих корисника Српског ДНК пројекта без њихове сагласности.


Члан 9.

Овлашћење за праћење нејавног дела Српског ДНК пројекта може бити укинуто у случају неплаћења годишње чланарине или другог кршења одредаба Статута Друштва српских родословаца "Порекло".


Члан 10.

Овлашћење за праћење нејавног дела Српског ДНК пројекта може бити обновљено уз претходно испуњене услове прописане за чланове Друштва српских родословаца "Порекло".


Уредништво Српског ДНК пројекта задржава право да привремено или трајно ускрати право коришћења садржаја Српског ДНК пројекта свима који се не буду придржавали горе наведених правила и услова коришћења.