СРПСКИ ДНК ПРОЈЕКАТ

Импресум

СРПСКИ ДНК ПРОЈЕКАТ

ОСНИВАЧ: Друштво српских родословаца „Порекло“, Београд

ШЕФ СРПСКОГ ДНК ПРОЈЕКТА: Никола Вукосављевић (nikola.vukosavljevic@poreklo.rs)

УРЕДНИШТВО: Александар Антић (aleksandar.antic@poreklo.rs), Иван Вукићевић (ivan.vukicevic@poreklo.rs), Милан Рајевац (milan.rajevac@poreklo.rs), Милош Милетић (milos.miletic@poreklo.rs), Небојша Новаковић (nebojsa.novakovic@poreklo.rs), Јован Бојанић (jovan.bojanic@poreklo.rs), Слободан Зрнић (slobodan.zrnic@poreklo.rs), Велибор Михић (velibor.mihic@poreklo.rs), Лука Јелић (luka.jelic@poreklo.rs), Синиша Јерковић (sinisa.jerkovic@poreklo.rs)

РЕДАКЦИЈА: Александар Невски (nevski@poreklo.rs), Данило Сремчевић (danilo.sremcevic@poreklo.rs), Урош Узелац (uros.uzelac@poreklo.rs), Златан Стевић (zlatan.stevic@poreklo.rs), Милош Цветковић (milos.cvetkovic@poreklo.rs), Драган Обреновић (dragan.obrenovic@poreklo.rs), Милан Радуловић (milan.radulovic@poreklo.rs)

ТЕХНИЧКИ РАЗВОЈ: Ненад Жакула (nenad.zakula@poreklo.rs)

ПАРТНЕР СРПСКОГ ДНК ПРОЈЕКТА: ДНК центар за генетику, Београд dnk.rs

НАУЧНИ САВЕТ СРПСКОГ ДНК ПРОЈЕКТА:

Председник Научног савета:

доц. др Душан Кецкаревић, доцент на катедри за биохемију и молекуларну биологију Биолошког факултета Универзитета у Београду

Заменик председника:

др Ивица Тодоровић, етнолог, научни саветник у Етнографском институту САНУ

Чланови:

др Бојана Панић, молекуларни биолог, директор ДНК центра за генетику, Беорад

др Милош Тимотијевић, историчар, музејски саветник у Народном музеју у Чачку

Борисав Челиковић, историчар, уредник лексикографских издања у ЈП Службени гласник, приређивач библиотеке „Корени“КОНТАКТ:

dnk@poreklo.rs

+381 64 900 18 79